ABLV Bank obligācijas

Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments klientiem, kuri dod priekšroku ilgtermiņa noguldījumiem. Mūsu bankas obligācijām ienesīgums ir augstāks kā līdzīga termiņa depozītiem. Bankas emitētās obligācijas iespējams iegādāties un realizēt biržā.

Mēs regulāri veicam jaunas obligāciju emisijas, kā arī esam gatavi sniegt jums atbalstu mūsu bankas obligāciju pirkšanā vai pārdošanā otrreizējā tirgū.

Obligāciju kotējumi uz 31.01.2018.

ISIN Sērija (Programma) Kupona likme, gadā Pārdošanas cena, BID %1
(Ienesīgums, BID Yld2)
Pirkšanas cena, ASK %1
(Ienesīgums, ASK Yld2)
ABLV Bank parastās obligācijas publiskajā apgrozībā
LV0000802072 ABLV FXD USD 110718 [6] 1,85% 99,14 (3,81%) 100,12 (1,58%)
LV0000802080 ABLV FXD EUR 110718 [6] 0,70% 99,08 (2,79%) 100,22 (0,20%)
LV0000802163 ABLV FXD USD 311018 [6] 1,85% 99,28 (2,83%) 100,04 (1,79%)
LV0000802171 ABLV FXD EUR 311018 [6] 0,70% 99,20 (1,78%) 100,15 (0,50%)
LV0000802239 ABLV FXD USD 270219 [6] 2,25% 99,13 (3,08%) 100,50 (1,78%)
LV0000802247 ABLV FXD EUR 270219 [6] 0,75% 99,58 (1,15%) 100,10 (0,66%)
LV0000802270 ABLV FXD USD 030719 [7] 2,25% 99,22 (2,81%) 100,78 (1,69%)
LV0000802288 ABLV FXD EUR 030719 [7] 0,75% 99,61 (1,03%) 100,00 (0,75%)
LV0000802320 ABLV FXD USD 271019 [7] 2,15% 99,60 (2,39%) 100,00 (2,15%)
LV0000802338 ABLV FXD EUR 271019 [7] 0,95% 99,75 (1,10%) 100,00 (0,95%)
ABLV Bank subordinētās obligācijas publiskajā apgrozībā
LV0000801124 ABLV SUB USD 180323 [2] - 99,40 (4,66%) -
LV0000801173 ABLV SUB USD 270623 [3] - 98,45 (3,88%) -
LV0000801181 ABLV SUB EUR 270623 [3] - 98,45 (3,88%) -
LV0000801223 ABLV SUB USD 231023 [3] 4,25% 100,56 (3,46%) -
LV0000801520 ABLV SUB EUR 271024 [4] - 94,02 (3,66%) -
LV0000801835 ABLV SUB EUR 261025 [5] - 87,35 (5,29%) -
LV0000802189 ABLV SUB EUR 311026 [6] - 83,40 (5,31%) -
LV0000802346 ABLV SUB EUR 271027 [7] - 82,88 (4,36%) -
LV0000802361 ABLV SUB USD 171127 [7] - 80,78 (4,96%) -

1 Nasdaq Riga biržā norādītās tirdzniecības dienas slēgšanas cenas (neieskaitot uzkrāto ienākumu).
2 Rādītājs BID Yld atspoguļo ienesīgumu, no kura investors atsakās, ja pārdod obligācijas par noradīto cenu noradītajā datumā, nesagaidot obligāciju pirmstermiņa dzēšanas datumu; ASK Yld — ienesīgums, kuru saņem investors, kas iegādājas obligācijas par norādīto cenu un tur tās līdz obligāciju dzēšanas datumam. Ienesīguma rādītāju aprēķins neparedz procentu ienākuma reinvestēšanu. Norādītais ienesīgums ir uzskatāms par aktuālo norādītajā datumā un ir indikatīvs.

Obligāciju kotējumi uz 31.01.2018 pdf, 107 Kb

Papildu informācija par ABLV Bank obligācijām, kas ir iekļautas regulētajā tirgū, ir pieejama Investoru kalendārā, kā arī Nasdaq Riga biržā

Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret ieguldījumu portfeļa ķīlu ieguldījumu apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.

Pievēršam uzmanību

Norādītais ienesīgums un obligāciju cenas ir uzskatāmas par aktuālajām norādītajā datumā un ir indikatīvās. Lai saņemtu aktuālas cenas, kā arī informāciju par iegādei pieejamo obligāciju daudzumu, lūdzam vērsties pie jūs apkalpojošā privātbaņķiera.

Iespēja veikt darījumu ar obligācijām ar Banku par norādītajām cenām ir atkarīga no pieteiktā obligāciju skaita. Visos gadījumos pieteikums darījumam ar obligācijām tiek izpildīts tikai pēc tā izskatīšanas un apstiprināšanas Bankā.

ABLV Bank obligāciju cenas un ienesīguma radītāji tiek sniegti tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīti par ieguldījumu konsultāciju. Vispārēja informācija par saistītiem ar ieguldījumu riskiem ir pieejama šeit.