Ieguldījumi

Mēs ieteiksim jums veidus, kā vislietderīgāk pārvaldīt jūsu finanšu resursus – atkarībā no līdzekļu apmēra, jūsu mērķiem un vēlmes riskēt vai būt konservatīvam.

Konservatīvi noskaņotiem klientiem mēs piedāvājam krājkontus, depozītus uz dažādiem termiņiem un mūsu bankas emitētās obligācijas.

Klientiem, kuri vēlas diversificēt ar investīcijām saistītos riskus, mēs piedāvājam iespējas veikt ieguldījumus finanšu tirgos. Jūs varat mums uzticēt lēmumu pieņemšanu.

Mēs pārvaldām vairākus investīciju fondus ar atšķirīgām programmām un ienesīgumu, tostarp akciju fondu, attīstības valstu obligāciju fondu, korporatīvo obligāciju fondu un privātā kapitāla fondu, kā arī piedāvājam individuālo ieguldījumu pārvaldīšanu lieliem investīciju portfeļiem.

Ja jūs paši pārvaldāt savu investīciju portfeli, mēs būsim jūsu brokeris, kurš informē par svarīgiem notikumiem un nodrošina pieeju visiem finanšu tirgiem un visam finanšu instrumentu klāstam. Aktīviem investoriem mēs piedāvājam elektroniskās tirdzniecības platformas.

 

Māris Kannenieks Valdes loceklis, finanšu direktors (CFO), prokūrists

„Speciālisti joko: to, kas notiks ar valūtu tirgu, zina tikai divi cilvēki, un viņu prognozes parasti ir diametrāli pretējas."

Mūsu komanda