Maksājumi

Sākot ar 14.03.2018 no jūsu naudas konta brokeru pakalpojumiem ir atļauts veikt izejošos maksājumus EUR valūtā.

Izejošos maksājumus no naudas konta brokeru pakalpojumiem uz citām bankām ir atļauts veikt internetbankā ar šādiem nosacījumiem:

 • maksājuma veids — Maksājums uz Eirozonu vai Starptautiskais maksājums;  
 • valūta — EUR;  
 • komisijas veids — SHA vai BEN;  
 • saņēmējs — tikai pats klients;  
 • informācija saņēmējam — naudas konta brokeru pakalpojumiem atlikuma pārskaitījums (Balance transfer of cash account for brokerage services).  

Vēršam uzmanību, ka maksājums var tikt atgriezts, ja saņēmēja banka atteiks tā izpildē.

 • IBAN pareizības pārbaude

  • IBAN (International Bank Account Number) – klienta bankas konta numurs atbilstoši starptautiskajam kontu numerācijas standartam.
  • IBAN struktūra: pirmie divi burti – valsts kods, tad divi cipari – kontrolskaitlis, tad burtu un ciparu vai tikai ciparu kombinācija – bankas un/vai tās filiāles kods un konta numurs (simbolu daudzums ir atkarīgs no IBAN garuma konkrētajā valstī).
  • IBAN elektroniskajā formātā ir jānorāda bez atstarpēm, pieturzīmēm un citiem simboliem (tikai rakstot IBAN drukātajā variantā var izmantot atstarpes, lai sadalītu IBAN simbolus grupās labākai pārskatāmībai).

  IBAN priekšrocības

  • IBAN identificē klienta kontu konkrētajā finanšu iestādē vai tās filiālē.
  • Kontrolciparus izmanto, lai pārbaudītu norādītā klienta konta bankā numura pareizību.
  • Norādot konta numuru IBAN formātā, jūs mazināt kļūdu vai maksājuma aizkavēšanas iespējamību, ka arī papildu izdevumu risku, kas var rasties saistībā ar tā manuālo apstrādi.
 • IBAN pareizības pārbaude

  Jūs varat pārbaudīt jebkuras valsts IBAN pareizību:

 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.