Maksājumi

Mēs zinām, ka jums ir svarīgi pēc iespējas ātrāk iegūt savā rīcībā naudu, kura jums nosūtīta, tāpēc maksājumus galvenajās valūtās mēs ieskaitām to saņemšanas dienā. Tāpat ir svarīgi, lai nauda, ko pārskaitiet jūs, pēc iespējas ātrāk nonāk pie adresāta.

Mēs atrodam optimālo veidu maksājuma izpildīšanai, lai nauda nonāktu pie adresāta pēc iespējas ātrāk. Mums ir viss nepieciešamais, lai to paveiktu — plašs korespondentbanku tīkls, pieredzējuši darbinieki un augstākās klases tehniskie risinājumi.

Mēs piedāvājam multivalūtu norēķinu kontu, kas ļauj saņemt un nosūtīt maksājumus bez papildu vienošanās ar banku un piespiedu konvertācijas. Līdz ar pārskaitījumiem eiro un ASV dolāros mēs piedāvājam pārskaitījumus arī Krievijas rubļos un citās valūtās.

Loģiska un vienkārša internetbanka palīdzēs pareizi noformēt maksājumu, nodrošinot tā pareizību jau sākotnējā posmā. Privātbaņķieriem ir tiesības pēc jūsu zvana labot neprecizitātes maksājumu rīkojumos, kā arī operatīvi mainīt maksājumu apstrādes prioritāti. Tas ļauj izpildīt steidzamākus maksājumus prioritārā kārtībā.

 • Prasības maksājuma mērķa noformēšanai

  Lauks „Informācija saņēmējam” ir obligāts lauks visiem maksājumiem.

  Lūdzam aizpildīt lauku „Informācija saņēmējam” angļu, krievu vai latviešu valodā. Ārējiem maksājumiem ASV dolāros lūdzam aizpildīt lauku „Informācija saņēmējam” angļu valodā.

  Aizpildot maksājuma uzdevumu ir jānorāda izsmeļošs un precīzs maksājuma būtības apraksts:

  • Maksājuma uzdevumā par precēm vai pakalpojumiem jānorāda precīzs preces nosaukums vai pakalpojuma apraksts, maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums.
   Piemēram:
   /Delivery of coal 1000 tons, according to agreement No.123 from 15.05.2015, invoice No.123 from 01.06.2015/
   /For software development, under contract No.12345 date 01.03.2015, invoice No.123/AB date 01.07.2015/
  • Maksājuma uzdevumā par transporta pakalpojumiem jānorāda transporta pakalpojuma apraksts, transporta veids, kā arī maksājumu pamatojošā dokumenta datums un numurs. Jūras transportam — arī kuģa maršruts, nosaukums un IMO kods (ja tāds piešķirts). 
   Piemēram:
   /For welding equipment transportation, by railway, invoice No.123 from 01.06.2015/
   /Payment for MV ABC, IMO 1234567, prepayment for bunkering at port XXX, under invoice 54321 date 01.07.2015/
  • Maksājuma uzdevumā par aizdevuma līgumu jānorāda aizdevuma mērķis, maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums.
   Piemēram:
   /Loan for purchase of freezing equipment, acc. to agreement No.123 as from 01.05.2016/
  • Ar ieguldījumiem saistītajos maksājuma uzdevumos jānorāda maksājumu pamatojošā dokumenta datums un numurs, kā arī ieguldījumu darījuma būtība.
   Piemēram:
   /According to agreement No.123, from 15.05.2015, purchase of 50 pct shares of company ABC/
  • Maksājuma uzdevumā par vērtspapīriem jānorāda vērtspapīra nosaukums, emitents, kā arī ISIN numurs (ja tāds piešķirts). 
   Piemēram:
   /Purchase of shares MTL - MECHEL-SPON ADR, ISIN US0000000001/

  Atgādinām, ka banka ir tiesīga pieprasīt no klienta maksājumu apstiprinošus dokumentus, kuri atsevišķos gadījumos ir jāiesniedz pirms maksājuma izpildes.

 • Prasības maksājumiem Krievijas rubļos

  Aizpildot veidlapu „Maksājuma uzdevums” ar norādītu valūtas kodu RUB (Krievijas rubļi), lūdzam pievērst uzmanību šādu lauku aizpildīšanai.

  1. Laukā „Reģ. Nr. vai pers. kods”:
   • norādiet INN (nodokļu maksātāja identifikācijas numuru), ja tāds ir piešķirts. INN garums ir 10 zīmes juridiskām personām un 12 zīmes fiziskām personām;
   • norādiet KPP (uzņemšanas uzskaitē iemesla kodu), ja tāds ir piešķirts. KPP garums ir 9 zīmes, un to piešķir nodokļu maksātājam — juridiskai personai papildus INN.
  2. Lauks „Konta Nr.”: ja saņēmēja banka atrodas Krievijā, saņēmēja konta numurs sastāv no 20 cipariem un satur ciparu kodu -810- (6., 7. un 8. konta numura cipari).
  3. „Informācija saņēmējam”: informācijai ir jāsākas ar valūtas operācijas kodu. Valūtas operācijas kods sastāv no 5. zīmēm apaļās iekavās un tiek apzīmēts (VO12345). Norādiet valūtas operācijas kodu saskaņā ar maksājuma detaļām un Krievijas Federācijas likumdošanu.

   Īsa informācija par dažu valūtas operāciju kodu grupu izmantošanu:

   (VO1.....) — norēķini par precēm.
   (VO2.....) — norēķini par veiktiem darbiem un sniegtiem pakalpojumiem. Šīm grupām obligāti jānorāda preces vai pakalpojuma nosaukums, faktūrrēķina vai līguma, saskaņā ar kuru tiek veikta apmaksa vai priekšapmaksa, numurs un datums. Kodi apmaksai un priekšapmaksai ir atšķirīgi.
   (VO4.....) — kredīti un aizņēmumi. Obligāti ir jānorāda termiņš un procenti.
   (VO5.....) — norēķini saistībā ar kapitālieguldījumiem.

   Detalizētāku informāciju par valūtas operāciju kodiem var saņemt Krievijas Bankas mājaslapā.


  4. Lauks „Saņēmēja banka”: Krievijas bankas vai tās filiāles identifikācijai izmantojiet BIC (bankas identifikācijas kodu – unikālu norēķinu dalībnieku identifikatoru Krievijas Bankas maksājumu sistēmā), kura garums ir 9 zīmes. Ja saņēmēja banka atrodas ārpus Krievijas Federācijas, obligāti norādiet Krievijas starpniekbanku, ko identificē pēc BIC, un norādiet saņēmēja bankas korespondentkontu tajā.
  5. Lauks „Konta Nr. starpniekbankā” tiek izmantots, ja saņēmēja banka atrodas ārpus Krievijas un tai ir konts korespondentbankā.
  6. Lauks „Starpniekbanka” tiek izmantots, ja saņēmēja banka atrodas ārpus Krievijas.
 • Prasības maksājumiem Ķīnas juaņās

  Aizpildot veidlapu "Maksājuma uzdevums" ar norādītu valūtas kodu CNY (Ķīnas juaņas), laukā "Informācija saņēmējam" informācijai ir jāsākas ar maksājuma mērķa kodu:

  1 /GOD/ Cross-Border Goods Trade
  (including general merchandise, goods for processing and repairing, goods bought in transportation ports, import and export of non-currency gold, etc.)
  2 /(P)RGOD/ Fund Return for Cross-Border Goods Trade
  /PRGOD/ stands for partial return
  /RGOD/ stands for full return
  3 /STR/ Cross-Border Service Trade
  (including services relating to transportation, travel, communication service, constructions and installation services and their subcontract services, insurance, financial services, computer and information services, patent and license fees, sports and entertainment services, government services and other commercial services)
  4 /(P)RSTR/ Fund Return for Cross-Border Service Trade
  /PRSTR/ stands for partial return
  /RSTR/ stands for full return
  5 /CFT/ Cross-Border Capital Trade
  (including capital account transactions (capital transfers, acquisition / disposal of non-productive, non-financial assets), direct investment, securities investment and other investments)
  6 /(P)RCFT/ Fund Return for Cross-Border Capital Trade
  /PRCFT/ stands for partial return
  /RCFT/ stands for full return
  7 /OCA/ Other Current Account Transactions
  (including income (salary, investment profits) and current transfers (donation not related to real estate or without conditions, payments to foreign countries including compensation, tax amercement, membership fees, payment of employees who are hired over one year, occassional payments))
  8 /RMT/ Cross-Border Individual Remittance
  9 /(P)RRMT/ Fund Return for Cross-Border Individual Remittance
  /PRRMT/ stands for partial return
  /RRMT/ stands for full return
  10 /FTF/ Financial Institution Transfer
  (financial institutions transfer except business types No. 1-9)
 • Regulārie maksājumi

  Regulārie automātiskie maksājumi palīdzēs jums ieekonomēt laiku to maksājumu uzdevumu sagatavošanai, kuri ir jāizpilda pēc noteikta grafika. Šādus maksājumus var veikt uz jebkuru kontu ABLV vai citā bankā. Tam rīkojumā ir jānorāda saņēmējs, maksājuma izpildes periodiskums, rīkojuma spēkā esamības termiņš un citas nepieciešamas detaļas.

  Lai maksājums tiktu veikts saskaņā ar jūsu rīkojumu, jums jānodrošina, lai jūsu norēķinu kontā būtu pietiekams naudas daudzums maksājuma valūtā un lai pietiek līdzekļi atbilstošas komisijas samaksai par izpildīto operāciju.

  Pieteikumu regulāro maksājumu veikšanai var aizpildīt internetbankā, ierodoties mūsu birojā personīgi vai arī izdrukājot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa faksu savam privātbaņķierim.

 • Konta atlikuma pārvaldīšana

  Izmantojot Konta atlikuma pārvaldīšanas pakalpojumu, jūs varēsiet:

  • uzturēt kontā noteiktu minimālo atlikumu, pārskaitot uz šo kontu līdzekļus no sava norēķinu konta;
  • uzturēt kontā noteiktu maksimālo atlikumu, pārskaitot naudas līdzekļu pārpalikumu uz citu kontu ABLV, piemēram, uz jūsu krājkontu.

  Lūdzu, pievērsiet uzmanību:

  • maksimālo atlikumu iespējams uzturēt tikai norēķinu kontā;
  • minimālo atlikumu iespējams uzturēt tikai kartes un naudas kontā.

  Pārpalikušos līdzekļus iespējams pārskaitīt tikai uz citiem kontiem ABLV:

  • uz savu vai cita klienta norēķinu kontu;
  • uz savu vai cita klienta kartes kontu;
  • uz savu krājkontu;
  • uz savu naudas kontu.

  Rīkojumu konta atlikuma pārvaldīšanai var aizpildīt internetbankā, ierodoties mūsu birojā personīgi vai arī izdrukājot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa faksu savam privātbaņķierim.

 • IBAN pareizības pārbaude

  • IBAN (International Bank Account Number) – klienta bankas konta numurs atbilstoši starptautiskajam kontu numerācijas standartam.
  • IBAN struktūra: pirmie divi burti – valsts kods, tad divi cipari – kontrolskaitlis, tad burtu un ciparu vai tikai ciparu kombinācija – bankas un/vai tās filiāles kods un konta numurs (simbolu daudzums ir atkarīgs no IBAN garuma konkrētajā valstī).
  • IBAN elektroniskajā formātā ir jānorāda bez atstarpēm, pieturzīmēm un citiem simboliem (tikai rakstot IBAN drukātajā variantā var izmantot atstarpes, lai sadalītu IBAN simbolus grupās labākai pārskatāmībai).

  IBAN priekšrocības

  • IBAN identificē klienta kontu konkrētajā finanšu iestādē vai tās filiālē.
  • Kontrolciparus izmanto, lai pārbaudītu norādītā klienta konta bankā numura pareizību.
  • Norādot konta numuru IBAN formātā, jūs mazināt kļūdu vai maksājuma aizkavēšanas iespējamību, ka arī papildu izdevumu risku, kas var rasties saistībā ar tā manuālo apstrādi.
 • IBAN pareizības pārbaude

  Jūs varat pārbaudīt jebkuras valsts IBAN pareizību:

 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.

 • Bonuss-overdrafts īstajā brīdī

  Darba dienas vakarā, ap plkst. 19:00, Klienta līnijā saņemts zvans no mūsu klienta — transporta uzņēmuma. Klienta darbinieks bija nonācis sarežģītā situācijā: benzīntankā Polijā viņam nepietika naudas līdzekļu kartes kontā, lai norēķinātos par uzpildīto degvielu.
  • Šajā uzņēmumā ir daudz šoferu, un katram izsniegta mūsu maksājumu karte, lai norēķinātos braucienu laikā. Uzņēmumā ir atbildīgais darbinieks, kurš kontrolē naudas atlikumus šoferiem izsniegto karšu kontos. Diemžēl, tieši šī šofera kartes konts toreiz nebija savlaicīgi papildināts, kaut arī uzņēmuma norēķinu kontā bija pietiekams naudas līdzekļu atlikums.

   Šīs dienas vakarā uzņēmuma kontus apkalpojošie privātbaņķieri jau bija devušies mājās.

  • Par laimi, darbā bija aizkavējusies šofera kolēģe, kā arī darbā vēl bija mūsu bankas nodaļas vadītājs, kura nodaļa nodrošina operāciju ievadīšanu bankas sistēmā. Notika operatīva saskaņošanās ar visām iesaistītajām pusēm, un rezultātā, apmēram 40 minūšu laikā, uzņēmuma šofera kartes kontā tika piešķirts bonuss-overdrafts. Šoferis apmaksāja uzpildīto degvielu un varēja turpināt savu reisu, neatkāpjoties no laika grafika.

  Vladislavs Serdjuks

  Privātbaņķieru nodaļas „Ziemeļi” vadītājs

 • Maksājums tieši laikā

  Mūsu klients piegādā elektroniku no Vācijas. Kāda no klienta organizētām piegādes kravām tika komplektēta darba nedēļas beigās, un pavadzīmes (faktūrrēķina) summa kļuva zināma tikai pēdējā brīdī (ceturtdien/piektdien). Līdz ar to izveidojās reāls kravas dīkstāves risks.
  • Vācijas partneri varēja nesagaidīt ienākošo pārskaitījumu un tad kravas automašīna visas brīvdienas atrastos noliktavas iekraušanas zonā, jo Vācijā kravas automašīnām ir aizliegts braukt brīvdienās.

   Pēc klienta lūguma, privātbaņķieris kopā ar maksājumu nodaļas speciālistiem izplānoja tādu maksājuma sūtīšanas veidu līdz saņēmēja bankai, kas, izmantojot

  • eksprespārskaitījumu, ļāva kontrahentam ieraudzīt ienākošo summu savā kontā 2–3 stundu laikā pēc tās nosūtīšanas no mūsu bankas!

   Mēs nosūtījām maksājumu piektdien ap plkst. 10 no rīta, automašīna ar kravu no noliktavas Vācijā devās prom jau plkst. 13, un līdz dienas beigām tā bija paguvusi aizbraukt līdz Polijas robežai, kur nav aizlieguma pārvietoties sestdienā.

  Vladislavs Serdjuks

  Privātbaņķieru nodaļas „Ziemeļi” vadītājs