Overdrafti

Ja jums rodas nepieciešamība īslaicīgi palielināt pieejamos naudas līdzekļus kontā, jūs varat izmantot overdraftu kā visērtāko finansēšanas risinājumu līdz tuvākā maksājuma saņemšanai.

Mēs jums varam noformēt:

  • nenodrošināto overdraftu;
  • overdrafta līniju;
  • īstermiņa kredītus pret ienākošiem pārskaitījumiem.

Par overdrafta un overdrafta līnijas nodrošinājumu var kalpot naudas līdzekļi jūsu krājkontā vai depozītā, kā arī līdzekļi norēķinu kontā citā valūtā. Overdraftu var piešķirt arī klientam, par kuru ar saviem līdzekļiem pie mums galvo cits klients.

Ja jūs veiksmīgi sadarbojaties ar mums jau ilgāku laiku, mēs varam piešķirt jums nenodrošinātu overdraftu uz termiņu līdz 1 mēnesim, lai jūs varētu veikt plānotos maksājumus.

Ja jums nepieciešami papildus naudas līdzekļi ilgākam laikam, jūs varat izmantot overdrafta līniju. Mūsu piešķirtajām overdrafta līnijām par nodrošinājumu kalpo atlikumi klienta norēķinu kontā vai krājkontā vai arī termiņdepozīts.

Kompānijām, kurām ir nepieciešams īslaicīgi palielināt apgrozāmos līdzekļus, mēs varam piešķirt overdrafta līniju bez nodrošinājuma. Šajā gadījumā papildus līdzekļi klienta norēķinu kontā tiks piešķirti, novērtējot kontā veiktās operācijas. Aizdevuma līdzekļu apmēru nosaka procentos no klienta konta vidējā mēneša apgrozījuma.

Ja jums ir gaidāms ienākošais maksājums un ir apliecinājums līdzekļu norakstīšanai no maksātāja konta, jūs varat saņemt īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu un laikus veikt plānotus darījumus.

Ja jūs nodarbojaties ar starptautisko tirdzniecību, piedāvājam jums izmantot priekšrocības, kuras sniedz norēķinu veikšana ar dokumentāro operāciju un tirdzniecības finansēšanas palīdzību.