Kases pakalpojumi

Skaidras naudas līdzekļu iemaksu var veikt ABLV Bank galvenajā mītnē un Hipotēku kredītu apkalpošanas nodaļā tikai EUR un USD valūtās saistību pret banku dzēšanai.

Informāciju par skaidras naudas iemaksas kārtību jums vienmēr sniegs jūsu privātbaņķieris.