Fiduciārie darījumi

Ja jūs esat biznesa īpašnieks, jūs zināt, ka tā veiksmīgai attīstībai ir nepieciešamas nemitīgas investīcijas.

Situācijā, kad ir vērojams kredīta resursu deficīts, īpaši aktuāls ir jautājums par alternatīvu finansēšanas avotu meklēšanu vai sava vai saistīta uzņēmuma parādu restrukturizāciju. Bieži par investīciju avotu var kalpot jūsu personīgie uzkrājumi, kurus nepieciešams ieguldīt kompānijas attīstībā visoptimālākajā veidā. Viens no drošākajiem veidiem, kā investēt pašu līdzekļus jūsu biznesā, ir fiduciārais darījums.

Ar fiduciāro darījumu mēs saprotam vienošanos par jūsu līdzekļu pārvaldīšanu mūsu vārdā saskaņā ar jūsu instrukcijām un jūsu interesēs. Piemēram, fiduciārais darījums ļauj izmantot ārvalstu kompāniju kontos uzkrātos ienākumus personīgām vajadzībām vai saimnieciskās darbības finansēšanai. Darījums katram klientam ir individuāls risinājums.

Fiduciārie darījumi nodrošina jums virkni priekšrocību salīdzinājumā ar tiešo investēšanu:

 • jūsu aktīvi ir pasargāti no trešajām personām;
 • darījuma konfidencialitāte un drošība, jo tas tiek veikts bankas vārdā.

Fiduciārajos darījumos mēs darbojamies jūsu interesēs kā profesionāls pārvaldnieks, izmantojot mūsu pieredzi un piesaistot visus nepieciešamos resursus.

Fiduciārā darījuma noformēšanas nosacījumi:

 • darījums ir iespējams tikai piedaloties bankas klientiem; 
 • ir jābūt dokumentiem, kas apstiprina pārvaldīšanā nododamo līdzekļu likumīgu izcelsmi.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par fiduciāriem darījumiem, lūdzam vērsties pie sava privātbaņķiera.

 • Drošs ieguldījums uzņēmuma attīstībā

  Mūsu klients, izvēršot savu uzņēmējdarbību, plānoja atvērt jaunu uzņēmumu kaimiņvalstī. Par jaunā biznesa virziena vadītāju viņš iecēla brāļadēlu.
  • Radiniekam viņš uzticējās, bet tajā pašā laikā saprata, ka šī saikne var nospēlēt pret viņu kontroles un disciplīnas ziņā. Turklāt attiecīgajā valstī pastāvēja specifiski riski.

   Līdzekļus jaunā virziena attīstībai var ievest uzņēmumā dažādi, bet mūsu klients izvēlējās fiduciāru darījumu kā prātīgāko variantu. Tādējādi līdzekļi biznesa attīstībai tika ievesti kā bankas kredīts, kura likmi noteica pats mūsu klients.

  • Kredītsaistību esamība un stingrs kredīta atmaksas grafiks disciplinēja mūsu klienta brāļadēlu. Tajā pašā laikā kredīta procenti samazināja ar nodokli apliekamo aizņēmēja ienākumu bāzi. Mēs nodrošinājām klientam profesionālu darījuma juridisko noformēšanu un regulāri kontrolējam maksājumu veikšanu.

  Andrejs Jermoņins

  Privātbaņķieru nodaļas „Dienvidi” vadītājs