Dokumentārās kredītvēstules

Dokumentārās kredītvēstules ir visdrošākais norēķinu veids starptautiskajā tirdzniecībā gan preču importētājiem, gan eksportētājiem. Bez norēķinu veikšanas ar eksporta un importa kredītvēstuļu palīdzību, mūsu klientiem ir pieejami arī norēķini, izmantojot pārveduma un rezerves (stand-by) kredītvēstules.

Dokumentārā kredītvēstule — tā ir bankas, kas izsniegusi akreditīvu (izdevējbanka), apņemšanās izmaksāt pārdevējam līgumā norādīto summu pircēja vārdā, pēc noteiktu dokumentu iesniegšanas bankā. Banka izsniedz kredītvēstuli pamatojoties uz pircēja (importētāja) instrukcijām, kas ir sastādītās saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Gan preces importētājam, gan eksportētājam svarīgi atšķirt akreditīvu darījumus no pirkšanas un pārdošanas, kā arī citiem darījumiem. Banka ir saistīta tikai ar akreditīva tekstā norādītā rīkojuma izpildi un tikai ar šo akreditīvu kā dokumentu, nevis tajā apmaksāto preci vai pakalpojumu.

Dokumentārās kredītvēstules darbības princips


Norēķinu kārtību regulē 2006. gada redakcijā pieņemtie Vispārīgie dokumentāro akreditīvu noteikumi un izmantošanas kārtība (Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācija N 600) vai 1993. gada redakcijā pieņemtie Vispārīgie dokumentāro akreditīvu noteikumi un izmantošanas kārtība (Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācija N 500).

Kredītvēstuļu izmantošanas priekšrocības

Importētājiem

Eksportētājiem

 • Dokumentārais akreditīvs importētājam palīdz būtiski samazināt preču piegādes neizpildes risku.
 • Kredītvēstule sniedz garantiju, ka samaksa tiks veikta tikai pēc preces nosūtīšanu apliecinošu dokumentu iesniegšanas.
 • Izmantojot kredītvēstuli priekšapmaksa nav nepieciešama vai ir nepieciešama tikai daļēji.
 • Kredītvēstule dod importētājam iespēju sastādīt līguma maksājumu grafiku ņemot vērā savas intereses.
 • Atverot akreditīvu, importētājs apliecina savu maksātspēju un nākotnē tas var viņam nodrošināt izdevīgākus maksājuma nosacījumus.
 • Samaksas garantija, ja ir iesniegti visi dokumenti, ko paredz kredītvēstules nosacījumi.
 • Ražošanas risku samazināšanas, pirmkārt, tiem gadījumiem, kad pircējs anulē vai izmaina pasūtījumu.
 • Iespēja sastādīt piegādes grafiku ņemot vērā savas intereses.
 • Pircējs nevar atteikt maksājumu, pat ja pastāv jebkuras pretenzijas par preci.
 • Visas pretenzijas par piegādāto preci importētājam ir jāuzstāda atsevišķi no kredītvēstules un saskaņā ar to izpildīta maksājuma, kas sniedz eksportētājam lielākas priekšrocības risinot tādus jautājumus.
 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.