Bankas garantijas

Bankas garantijas paredz neatsaucamu bankas apņemšanos izmaksāt noteiktu naudas summu tādā gadījumā, ja puse, kurai banka devusi garantiju, nav izpildījusi līgumā paredzētos noteikumus.

Bankas garantijas darbības princips

Mēs piedāvājam jums vairāku veidu garantijas:

 • Maksājuma garantiju izmanto, lai garantētu pārdēvējam, ka pircējs izpildīs visus līgumā atrunātos maksājuma saistības.
 • Piedāvājuma garantiju (tendera garantiju) izmanto, veicot starptautiskus tendera darījumus. Tā garantē tendera organizētāju izdevumu segšanu gadījumā, kad dalībnieks atsaka piedāvājumu vai atsakās no pasūtījuma izpildes.
 • Izpildes garantija tiek piemērota pircēja un pārdevēja līgumattiecību nostiprināšanai; tā garantē, ka pircējam būs izmaksāta noteikta summa, ja preces piegāde vai pakalpojuma sniegšana neatbilst līgumā atrunātiem noteikumiem.
 • Avansa maksājuma garantiju piemēro, ja līgumā paredzēts avansa maksājums pārdevējam, tad tiek garantēts, ka avansa maksājums būs atdots pircējam neizpildītas preču piegādes vai neveiktu pakalpojumu gadījumā.
 • Garantija palīdz ieiet starptautiskajā tirgū

  Mūsu klients ilgu laiku veiksmīgi attīstīja savu biznesu Latvijā, bet nekādi nevarēja iziet starptautiskajā līmenī un noslēgt darījumus ārvalstīs. Potenciāliem partneriem bija nepieciešamas bankas garantijas darbu izpildei, kā arī pieredze to realizācijā.
  • Klients nevarēja iegūt starptautisko pasūtījumu izpildes pieredzi, jo neviena komercbanka nevēlējās riskēt un uzņemties atbildību, izsniedzot garantiju klientam bez nepieciešamās pieredzes.

   Mēs novērtējam klienta profesionalitāti un pieredzi Latvijas tirgū. Viņa lojalitāte mums ļāva izsniegt nenodrošinātu garantiju neliela starptautiska līguma īstenošanai.

  • Nākamo 5 gadu laikā šis neliels līgums pārvērtās par vairākus miljonus vērtiem ilgtermiņa darījumiem, bet klienta apgrozījums pieauga 10 reizes.

   Šāda klienta biznesa izaugsme notika pateicoties arī nelielai garantijai, ko mēs nebaidījāmies izsniegt, rūpīgi novērtējot visus pastāvošos riskus.

  Vladislavs Serdjuks

  Privātbaņķieru nodaļas „Ziemeļi” vadītājs