Darījuma konts

Darījuma konts garantē jums papildus drošību, veicot kustama un nekustama īpašuma pirkšanas un pārdošanas darījumus.

Šajā gadījumā pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusējo līgumu, kurā tiek atrunāti darījuma nosacījumi. Tad mēs rīkojamies kā garants tam, kā pircējs un pārdevējs izpildīs savas saistības.
Kārtība darījuma konta izmantošanai ir sekojoša:

 • mēs atveram darījuma kontu pamatojoties uz jebkuras darījuma puses pieteikuma;
 • pircējs ieskaita darījuma summu šajā kontā; 
 • pārdevējs noformē nepieciešamus dokumentus uz pircēja vārda un iesniedz mums darījumu apliecinošus dokumentus; 
 • mēs pārbaudām iesniegtos dokumentus un pārskaitām visu darījuma summu no darījuma konta pārdevēja kontā.

Ja jūs un jūsu darījuma partneris esat ABLV Bank klienti, jūs varat izvēlēties ātrāku un vienkāršāku veidu darījuma konta atvēršanai – noformēt darījuma kontu tikai uz pieteikuma pamata, neslēdzot trīspusējo līgumu.

Darījuma konts, kas ir atvērts bez trīspusēja līguma slēgšanas, darbojas šādi:

 • saņemot pieteikumu no jebkuras darījuma puses, mēs atveram darījuma kontu;
 • pircējs ieskaita šajā kontā darījuma summu;
 • pēc darījuma slēgšanas abas puses paraksta apliecinājumu par darījuma izpildi, uz kura pamata mēs pārskaitīsim visu darījuma summu no darījuma konta uz pārdevēja kontu.
 • Īpašums Nicā

  Mūsu klients iegādājās īpašumu Francijā, Nicā. Tā kā Nica ir dārga un pieprasīta pilsēta, iegādāties īpašumu tur ir sarežģīti un pirkuma līguma noteikumi, apmaksas kārtība un termiņi ir jāievēro precīzi.
  • Minēto darījumu klients plānoja pilnībā apmaksāt no naudas, kas būs saņemta, pārdodot savu īpašumu Jūrmalā. Gan pārdošanas, gan pirkšanas līgumi jau bija parakstīti. Tomēr rokasnaudas saņemšana 1 milj. eiro apmērā par savu īpašumu neparedzētu apstākļu dēļ klientam ievilkās. Bija pienācis laiks pārskaitīt atlikušo pirkuma daļu par īpašumu Nicā, pretējā gadījumā līgums tiktu lauzts un klients pazaudētu iemaksāto rokasnaudu.

  • Mēs pilnībā kontrolējām Jūrmalas īpašuma pārdošanas darījumu un zinājām, kad klients saņems naudu. Tāpēc trūkstošos 500 tūkst. eiro viņam piešķīrām overdraftā. Šis gadījums ir īpašs ar to, ka kredīts tika sagatavots, apstiprināts bankas kredītkomitejā un piešķirts klientam 2 stundu laikā. Tai pat dienā pārdevējs Nicā saņēma nepieciešamo summu.

  Vladislavs Serdjuks

  Privātbaņķieru nodaļas „Ziemeļi” vadītājs

 • Darījuma noslēgšana bez uztraukuma

  Mūsu kliente no Maskavas bija noskatījusi dzīvokli Rīgā, kuru vēlējās iegādāties savā īpašumā. Dzīvokļa pārdevējs viņai bija nepazīstams, tāpēc viņa lūdzu palīdzību mums darījuma noformēšanā.
  • Tika noorganizēta tikšanās bankā, kurā piedalījās kliente, dzīvokļa pārdevējs un mūsu pārstāvis. Tikšanās laikā visas puses vienojās veiksmīga darījuma organizēšanai izmantot mūsu piedāvāto pakalpojumu – darījumu kontu. Pateicoties darījuma kontam kliente varēja iegādāties noskatīto īpašumu bez satraukuma. Arī īpašuma pārdevējs bija apmierināts ar šāda darījuma organizēšanas kārtību, jo darījuma konta līgums aizsargāja arī viņa intereses.

  • Pateicoties tam, ka kliente kļuva par nekustama īpašuma Latvijā īpašnieci, mēs piedāvājām arī noformēt viņas ģimenei uzturēšanas atļauju mūsu valstī, kas dod iespēju brīvi pārvietoties pa visu Eiropas Savienības teritoriju. Dažu nedēļu laikā šis jautājums arī bija veiksmīgi atrisināts, un tas vēl vairāk palielināja klientes uzticību mums.

  Andrejs Trofimovs

  Privātbaņķieru nodaļas „Austrumi” vadītājs