Komercuzņēmumi

Uzņēmējdarbības formu un kompāniju reģistrācijas valstu dažādība paver plašas iespējas risku pārvaldīšanai un izmaksu optimizācijai jūsu darbībā.

Dažādās valstīs pastāv atšķirīgi noteikumi vairākām uzņēmējdarbības formām, kas ļauj izvēlēties optimālo uzņēmuma veidu un tā reģistrācijas valsti katram konkrētam mērķim jūsu uzņēmējdarbībā vai personiskajā darbībā.

Populārākie uzdevumi, kuri tiek risināti ar komercuzņēmumu palīdzību:

 • starpniecība starptautiskajā tirdzniecībā (tirdzniecības kompānijas);
 • kompāniju daļu turēšana īpašumā (holdinga kompānijas);
 • personisku vai profesionālu pakalpojumu sniegšana (servisa kompānijas).

Ārvalstu komercuzņēmumu izmantošanas galvenās priekšrocības:

 • optimāla peļņas sadalīšana starp rezidentu un nerezidentu struktūrām (transfer pricing);
 • valsts, kurā jūs veicat savu darbību, risku pārvaldīšana, tostarp ar valūtas kontroli un citiem ierobežojumiem saistīto risku pārvaldīšana;
 • iespēja izmantot starptautiskās vienošanās ieguldījumu aizsardzībai.

Mēs sniedzam konsultācijas par uzņēmējdarbības formām dažādās valstīs un palīdzam reģistrēt uzņēmumus. Turklāt, mēs vienmēr esam gatavi piedāvāt jums nodokļu konsultācijas, efektīvus norēķinu un kases pakalpojumus, kā arī maksājumu administrēšanas servisu.

Sazinieties ar savu privātbaņķieri, lai apspriestu komercuzņēmumu darbības modeļus un izvēlēties to, kas ir vislabāk piemērots tieši jums.

 • Tirdzniecības uzņēmumi

  Komerciālu panākumu pamatā bieži vien ir iespēja izveidot preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas modeli ar minimālām nodokļu izmaksām.

 • Latvijas tirdzniecības uzņēmumi

  Mūsu klienti arvien biežāk izmanto Latvijas uzņēmumus savā starptautiskajā tirdzniecības darbībā.

 • Holdinga kompānijas

  Veiksmīgi pārdomāta holdinga kompānija var samazināt vai pat pilnībā izslēgt nodokļus par ienākumiem no dividendēm, procentiem, intelektuālā īpašuma izmantošanas maksas, kā arī no kapitāla pieauguma.

 • Latvijas holdingi

  Kopš 2013. gada Latvijā darbojas īpašs nodokļu atvieglojumu režīms starptautiskām holdinga kompānijām.

 • Servisa kompānijas

  Daudzas privātpersonas, kas sniedz profesionālus pakalpojumus, var saņemt būtiskas nodokļu priekšrocības, nodibinot servisa kompāniju.