Nodokļu rezidences maiņa

Dažās Eiropas valstīs nodokļu likumi ir diezgan labvēlīgi turīgām ģimenēm.

Tāpēc, sasniedzot ievērojamu labklājības līmeni, ģimenei ir vērts izskatīt iespēju mainīt nodokļu rezidenci, rūpīgi izvērtējot katras no izvēlētām valstīm likumdošanas bāzes priekšrocības.

 • Šveice
  Iespēja izmantot fiksētu gada ienākuma nodokli, ko aprēķina attiecīgi kantoni, balstoties uz jūsu īrētā nekustamā īpašuma vērtību.
 • Lielbritānija
  Speciāla nodokļu režīma piemērošana personām, kurām ir nodokļu rezidenta statuss, bet kuras pastāvīgi nedzīvo Lielbritānijā, ļauj nemaksāt Lielbritānijā ienākuma nodokli par ienākumiem, kas ir saņemti un iztērēti ārpus valsts robežām.
 • Monako
  Nav ienākuma nodokļa privātpersonām.
 • Sentkitsa un Nevisa
  Nelielas salu valstis, kurās ir labi nosacījumi pilsonības iegūšanai un liberāla nodokļu likumdošana. Plašāka informācija ABLV klientam.

Pēc jūsu lūguma, sniegsim konsultācijas par rezidenta statusa vai pilsonības iegūšanu citās jurisdikcijās.

Neraugoties uz to, ka nodokļu rezidences maiņa ir nopietns un potenciāli sarežģīts process, tai ir vairākas priekšrocības:

 • Izdevīga ienākumu aplikšana ar nodokli
  Virknē Eiropas valstu nodokļu likumi paredz būtiskus atvieglojumus, kas ļauj nemaksāt vispār vai maksāt pazeminātus nodokļus par ienākumiem, kuri ir saņemti ārpus valsts robežām.
 • Iespēja pārcelties uz Eiropu
  Līdz ar nodokļu rezidenta statusa iegūšanu klients parasti saņem uzturēšanās atļauju, kas ļauj uzturēties valstī neierobežotu laiku. Tātad ģimenei ir iespēja pārcelties uz vienu no attīstītajām Eiropas valstīm.
 • Personīga drošība un dzīves līmenis
  Eiropas valstis parasti nodrošina lielāku drošību un augstāku dzīves līmeni nekā valstis ar attīstības ekonomiku. Tas attiecas arī uz izglītības un veselības aprūpes kvalitāti.

Mēs sniedzam klientiem nodokļu rezidences maiņas konsultācijas un pakalpojumus, juridiskās konsultācijas, kā arī maksājumu administrēšanas servisu.