Uzturēšanās atļaujas Lielbritānijā

Mēs piedāvājam jums palīdzību dokumentu sagatavošanā un noformēšanā no investīciju vīzas saņemšanas līdz pat Lielbritānijas pilsonības iegūšanai. Jūs saņemsiet konsultācijas par Lielbritānijas imigrācijas un nodokļu likumdošanu visā imigrācijas perioda garumā.

Lai pretendētu uz investora statusa piešķiršanu, klientam ir jābūt līdzekļiem vismaz 1 000 000 GBP (Lielbritānijas mārciņu) apmērā un jāinvestē ne mazāk kā 750 000 GBP Lielbritānijas ekonomikā, piemēram, valsts obligācijās vai Lielbritānijas uzņēmumu akciju kapitālā, vai parāda obligācijas. Turklāt investora laulātais un nepilngadīgie bērni saņem atļauju dzīvot Lielbritānijā kopā ar investoru.

Ievērojot nosacījumus par minimālo uzturēšanos valstī, Lielbritānijas pilsonību investors var saņemt pēc 6 gadiem.

Lielbritānijas pilsonības iegūšanas nosacījumi

Lielbritānijas pilsonības iegūšanas procesu veido četri posmi.

Pilsonības noformēšanas kārtība

1. solis.Klients pārskaita nepieciešamo summu savos ABLV Bank kontos un ar ABLV Corporate Services atbalstu sagatavo nepieciešamos dokumentus savā rezidences valstī.
2. solis.Klients iesniedz dokumentus Lielbritānijas vēstniecībā / konsulātā klienta rezidences valstī lietas izskatīšanai par imigrācijas vīzas saņemšanu.
3. solis.Klients saņem imigrācijas vīzu un ar ABLV Corporate Services palīdzību noformē investīcijas Lielbritānijas vērtspapīros.

ABLV Corporate Services, SIA pakalpojumi

ABLV Corporate Services, SIA piedāvā jums palīdzību dokumentu sagatavošanā un noformēšanā, sākot no investīciju vīzas saņemšanas līdz pat Lielbritānijas pilsonības iegūšanai. Jūs saņemsiet konsultācijas par Lielbritānijas imigrācijas un nodokļu likumdošanu visā imigrācijas perioda garumā.

Papildu informācija

Jūs apkalpojošie privātbaņķieri atbildēs uz visiem jautājumiem un palīdzēs noformēt nepieciešamos dokumentus.