Trasti

Trasts ir populārs instruments ģimenes labklājības plānošanai, kas ļauj efektīvi izveidot drošu struktūru, kura ir pasargāta no tās dibinātāja un beneficiāru riskiem (piemēram, kreditori, prasības un pretenzijas, laulības šķiršanas procesi utt.).

Trastiem ir daudzus gadus ilga vēsture (pirmoreiz tie tika izmantoti 13. gs.), un tie ir plaši izplatīti valstīs ar anglosakšu likumdošanas sistēmu.

Trasts ir vienošanās starp trasta dibinātāju (parasti – turīgas ģimenes galvu) un licencēto uzticības pārvaldītāju. Pamatojoties uz šo vienošanos, juridiski tie vairs nav dibinātāja aktīvi un par to īpašnieku kļūst trasts. Savukārt pārvaldītājs apņemas pārvaldīt aktīvus trasta vienošanās norādīto beneficiāru labā.

Tādējādi trasts ļauj nodalīt aktīvus no ģimenes galvas īpašuma un nesadalīt tos starp beneficiāriem, saglabājot aktīvus kā vienu veselu un izpildot dibinātāja vēlēšanos par trastā nodotu aktīvu izmantošanu, izvešanu no trasta un mantošanu.

Pārvaldītāja rīcību kontrolē regulators un protektors. Protektoru nosaka trasta vienošanās, un viņam ir tiesības mainīt pārvaldītāju, kā arī uzlikt veto noteiktām, īpaši nozīmīgām darbībām.

Nepieciešamības gadījumā mēs vienmēr esam gatavi sniegt jums juridiskās konsultācijas. Iesākam jums arī izskatīt ieguldījumu individuālas pārvaldīšanas iespēju.

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.