Ieguldījumu fondi

Efektīvu centralizētu turīgas ģimenes aktīvu pārvaldīšanu nodrošinās ieguldījumu fonds. Tie ir ieguldījumi ar augstu atbildības standartu.

Ieguldījumu fonds ir kolektīvas ieguldījumu darbības forma, kuras ietvaros noteikts skaits investoru, ieguldot līdzekļus, veic investīcijas dažādos finanšu instrumentos – obligācijās, naudas tirgus fondos (money market funds), akcijās, depozītos utt.

Jūs varat izmantot ieguldījumu fondu, lai efektīvi un centralizēti pārvaldītu ģimenes aktīvus vai līdzekļus, ko jums uzticējuši privātie investori.

Turklāt ieguldījumu fonds ar noteiktiem ierobežojumiem var piesaistīt ārējo investoru līdzekļus. Ievērojot šo faktu, vairumā jurisdikciju ieguldījumu fondu darbību regulē valsts iestādes, piemēram, tirgus un vērtspapīru komisijas. Tas sniedz investoriem pārliecību par savām tiesībām uz ieguldītajiem līdzekļiem un ļauj saņemt aktuālāko informāciju par ieguldījumu reālo vērtību.

Ieguldījumu fonda izveidošana un uzturēšana prasa būtiskus laika un naudas resursus. Ieguldījumu fonda izmaksas ir daudz lielākas nekā nerezidentu kompānijas izveidošanas izmaksas.

Ieguldījumu fonds ļauj veidot apakšfondus, kuriem ir sava ieguldījumu stratēģija, savi kontroles un lēmumu pieņemšanas noteikumi. Šāds sadalījums ir noderīgs, izmantojot ieguldījumu fondu investīcijām dažādos aktīvu veidos – ieguldījumi vērtspapīros prasa ātru reakciju, un šādus ieguldījumus menedžeris parasti veic patstāvīgi. Tajā pašā laikā, veicot ieguldījumus privātuzņēmumos vai nekustamajos īpašumos, ģimenes locekļi var kontrolēt katru darījumu.

Ieguldījumu fonda darbībai parasti ir nepieciešamas šādas puses:

Puse Funkcija
Ieguldītāji Dibina ieguldījumu fondu, nodrošina sākotnēju ieguldījumu kapitālu, iemaksā vai izņem līdzekļus.
Fonda valde Kontrolē ieguldīšanas darbību. Fonda valdes sastāvā ir ģimenes locekļi, kas ir gatavi nodrošināt kontroli.
Ieguldījumu menedžeris Veic nepieciešamu ieguldīšanas darbību atbilstoši ieguldījumu stratēģijai, kas ir saskaņota ar ieguldītājiem. Mūsu veidotajos fondos ieguldīšanas darbību veic mūsu meitas uzņēmums ABLV Asset Management.
Turētājbanka Atbild par aktīvu kontroli un administrēšanu. Mūsu veidotajiem fondiem turētājbanka ir ABLV Bank vai banka, ar kuru mums ir atbilstošas partnerattiecības.
Centrālais aģents Aprēķina fonda daļu vērtību un uztur ieguldītāju reģistru.

Fonda darbības pamati

 • Centralizēta pārvaldība
  Iespēja vienoti pārvaldīt ģimenes mantu, neraugoties uz lielu (vai augošu) beneficiāru skaitu.
 • Kontrole
  Iespēja ģimenes locekļiem pieņemt ieguldījumu un pārvaldīšanas lēmumus, individuālu un konkrētu noteikumu izveide, lai kontrolētu visas fonda darbības jomas.
 • Konfidencialitāte
  Izvietojot līdzekļus/ iegādājoties aktīvus, parasti nav nepieciešams atklāt fonda beneficiārus.
 • Drošība
  Individuālie fonda daļu pirkšanas un pārdošanas noteikumi un centralizētais, licencētais investoru reģistrs; licencēta profesionāla fonda administratīva pārvaldīšana.
 • Ienesīgums
  Iespēja investēt aktīvos, kuri ir pieejami tikai institucionāliem vai profesionāliem investoriem.
 • Ģimenes vērtības
  Tuvu ģimenes locekļu iesaistīšana ģimenes aktīvu pārvaldīšanā, piemērojot konkrētus noteikumus.

Papildus konsultācijām par ieguldījumu veikšanu, ieguldījumu fondu reģistrācijai un administrēšanai, mēs arī esam gatavi palīdzēt jums labdarības fondu reģistrācijā un sniegt maksājumu administrēšanas servisu.