Labdarības fondi

Vairumā valstu labdarība tiek atbalstīta ar likumu un labdarības fondam, kā arī ziedotājiem, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi.

Labdarības fonds ir patstāvīga juridiskā persona, kura izmanto ziedojumus labdarības mērķiem. Vairākumā valstu likumos ir paredzēti nodokļu atvieglojumi labdarības fondam, kā arī ziedotājiem.

Jāatzīmē, ka labdarības fonds nav personiskā kapitāla vai nodokļu optimizēšanas instruments. Laiki, kad kādas valsts likumi ļāva veikt komercdarbību, it kā esot labdarības fondam, un tādējādi izvairīties no nodokļu samaksas, sen ir pagājuši. Tomēr labdarības fonds ļauj efektīvi izmantot līdzekļus labdarībai.

Galvenās labdarības fonda izmantošanas priekšrocības

 • Labdarības darbības sakārtošana
  Galvenā problēma, ar kuru saskaras veiksmīgi uzņēmēji un turīgas ģimenes, ir haotiski pieprasījumi pēc ziedojumiem vai materiālas palīdzības, kas tiek saņemti no dažādām organizācijām un privātpersonām. Kad ģimenei ir savs labdarības fonds, tā var noteikt labdarības veidus, kuriem ģimene ir gatava novirzīt līdzekļus, un izstrādāt skaidrus noteikumus, pēc kuriem tiks sniegta materiālā palīdzība.
 • Sabiedrisko attiecību veidošana ar mērķi nostiprināt biznesa un ģimenes reputāciju
  Labdarība ir ļoti svarīga veiksmīgu uzņēmēju un turīgu ģimeņu darbības sastāvdaļa. Ģimenes reputācijas stiprināšanai ir derīgi izmantot savu labdarības fondu, kuram, esot pilntiesīgai juridiskai personai, ir sava unikalitāte, misija un vērtības.
 • Labdarības darbības ilgtermiņa plānošana
  Labdarības fonds ļauj izveidot konkrētus labdarības noteikumus uz vairākiem gadiem. Ģimenes bieži veido fondus, kuri novirza labdarības mērķiem līdzekļus no tā saucamā papildināmā kapitāla — ienākumi no neaizskaramās summas, kas bija saziedota pirmajos fonda darbības gados, investēšanas. Turklāt labdarības fondam ir iespēja noteikt fonda padomes un valdes sastāvu, kā arī to mainīt.
 • Līdzekļu izlietojuma kontrole
  Atšķirībā no neorganizētas labdarības ģimenei, kas nodibinājusi labdarības fondu, ir iespēja tieši piedalīties labdarības projektos un norādīt palīdzības sniegšanas nosacījumus. Tātad, pilnībā kontrolējot procesu, var gūt pārliecību, ka palīdzība nonāk līdz adresātam visefektīvākajā veidā.
 • Piedalīšanās valsts un/vai starptautiskos projektos
  Labdarības fondi var piesaistīt papildu finansējumu un piedalīties starptautiskos vai valsts projektos, veidojot ģimenes reputāciju un paplašinot labdarības iespējas.

Galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā — ABLV Charitable Foundation — ir viens no lielākajiem un pazīstamākajiem labdarības fondiem Latvijā. Fonds darbojas kopš 2006. gada, un mēs ar saviem klientiem varam dalīties ar fonda uzkrāto pieredzi.

Mēs sniedzam konsultācijas par labdarības īstenošanu, palīdzam reģistrēt labdarības fondus Latvijā un Krievijā, sakārtojam labdarības fonda procesus un iekšējo dokumentāciju, kā arī varam to administrēt.

Turklāt, mēs esam gatavi piedāvāt jums aktīvu aizsardzības pakalpojumus, kā arī maksājumu administrēšanas servisu.

Sazinieties ar savu privātbaņķieri, lai pierakstītos uz konsultāciju un saņemtu papildus informāciju