Aktīvu aizsardzība

Jūsu ģimenes labklājība lielā mērā ir atkarīga no tā, vai jūsu kapitāls ir aizsargāts no jūsu biznesa riskiem.

Aktīvu aizsardzība ir komplekss pakalpojums, kas pirmām kārtām vērsts uz ģimenes mantas aizsardzību no biznesa un politiskajiem riskiem, kuri saistīti ar ģimenes galvas darbību, kā arī no pārējo ģimenes locekļu riskiem. Aizsardzība tiek nodrošināta, izmantojot juridiskas struktūras (trasti, fondi) un pareizi pārformējot aktīvus tajās.

Trastu un privāto fondu priekšrocības

 • Dibinātāja aktīvu aizsardzība
  Īpašums, kas nodots trastā vai fondā, juridiski vairs nepieder jums un līdz ar to ir pasargāts no kreditoriem, kā arī citām prasībām, pretenzijām un pārējiem riskiem.
 • Aizsardzība no beneficiāra riskiem
  Tā kā īpašums nepieder beneficiāram, beneficiāra kreditori nevar pieprasīt segt prasību pret beneficiāru no trasta līdzekļiem.
 • Mantošanas plānošana
  Viens no svarīgākajiem trasta vai fonda izveidošanas mērķiem ir veidot ilgtermiņa ģimenes kapitālu, kas ir pasargāts no katra ģimenes locekļa potenciālajiem riskiem, un noteikt, kā īpašums tiks mantots pēc dibinātāja nāves. Pateicoties tam, ģimenes galva var būt pārliecināts, ka visas viņa vēlēšanās tiks izpildītas, ievērojot visu ģimenes locekļu vajadzības un īpašības.
 • Vienota kontrole
  Izveidojot trastu vai fondu, ģimenes galva var pārliecināties, ka pēc viņa nāves kontrole pār svarīgākajiem aktīviem (nekustamais īpašums, bizness, intelektuālais īpašums) netiks sašķelta starp vairākiem minoritāriem beneficiāriem un lēmumi tiks pieņemti efektīvi un profesionāli.
 • Neaplikšana ar nodokli
  Trasta vai fonda aktīvi parasti netiek aplikti ar nodokli to reģistrācijas vietā, un līdz ar to tiek nodrošināta lieliska iespēja uzkrāt kapitālu un izmantot to bez negatīvām nodokļu sekām.
 • Interešu pārstāvēšana tiesā
  Tā kā trasta vai fonda pārvaldniekam ir jāpārvalda aktīvi beneficiāru labā, viņam ir tiesības aizsargāt aktīvus, tostarp vēršoties tiesā pret personām, kas veic nelikumīgas darbības ar trasta īpašumu.

Papildus aktīvu aizsardzības konsultācijām, attiecīga juridiskā un nodokļu atzinuma sniegšanai, izvēlētas struktūras reģistrācijai vienā no licencētām jurisdikcijām, mēs arī esam gatavi sniegt jums menedžera pakalpojumus komunikācijai ar pārvaldnieku, kā arī maksājumu administrēšanas servisu. Iesākam jums arī izskatīt iespēju saņemt uzturēšanas atļauju Latvijā, lai varētu brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību.

Sazinieties ar savu privātbaņķieri, lai piemeklētu risinājumu, kas ir piemērots tieši jums.

 • Trasti

  Trasts ir populārs instruments ģimenes labklājības plānošanai, kas ļauj efektīvi izveidot drošu struktūru, kura ir pasargāta no tās dibinātāja un beneficiāru riskiem (piemēram, kreditori, prasības un pretenzijas, laulības šķiršanas procesi utt.).

 • Privātie fondi

  Privātais fonds ir instruments ģimenes labklājības aizsardzībai un plānošanai. Tas ir līdzīgs trastiem valstīs ar civiltiesībām (vairumā no Eiropas valstīm).

 • Ieguldījumu fondi

  Efektīvu centralizētu turīgas ģimenes aktīvu pārvaldīšanu nodrošinās ieguldījumu fonds. Tie ir ieguldījumi ar augstu atbildības standartu.

 • Labdarības fondi

  Vairumā valstu labdarība tiek atbalstīta ar likumu un labdarības fondam, kā arī ziedotājiem, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi.