Krievijā mainīti termiņi deklarācijām par ārvalstu kontrolētajām kompānijām

Rīga, Latvija, 2015. gada 30. marts, 11:30 / / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

Saskaņā ar Finanšu ministrijas paziņojumu, Krievijā tiks mainīts deklarāciju iesniegšanas termiņš par īpašumā esošajām ārvalstu kompānijām no 1. aprīļa uz 15. jūniju. Par to paziņojis Krievijas Federācijas finanšu ministrs Antons Siluanovs.

Biznesam var pagarināt laiku “pret ārzonu” likuma ieviešanai

Rīga, Latvija, 2015. gada 2. marts, 12:50 / / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

Valdība var pārnest no 1. aprīļa uz 1. septembri galējo termiņu, kad Krievijas nodokļu maksātājiem jāiesniedz informācija par ārvalstu uzņēmumiem. Iepriekš bizness lūdza “pret ārzonu” likuma ieviešanas termiņu pagarināt līdz 2016. gada beigām.

Krievijā pieņemts likums pret ārzonām

Rīga, Latvija, 2014. gada 19. novembris, 13:58 / / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas (KF) Valsts dome otrajā un trešajā lasījumā pieņēmusi likumu pret ārzonām, kurš nosaka nodokļu piemērošanas mehānismu ārvalstu kontrolēto uzņēmumu (ĀKU) peļņai un ārvalstu uzņēmumu ienākumiem. Jaunais mehānisms uzliek par pienākumu Krievijas rezidentiem – uzņēmumiem un cilvēkiem – maksāt nodokļus par to ārvalstu aktīvu gūto nesadalīto peļņu.

Krievijas pilsoņi sniedz paziņojums par otru pilsonību vai uzturēšanās atļaujas esamību

Rīga, Latvija, 2014. gada 24. oktobris, 13:00 / / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

2014. gada 4. jūnijā Krievijas Federācijas (KF) prezidents parakstījis federālo likumu „Par Krievijas Federācijas pilsonību” un citus likumdošanas aktus, kuri nosaka nepieciešamību KF pilsoņiem paziņot Federālajam migrācijas dienestam (FMD) par citas valsts pilsonības vai uzturēšanās atļaujas citā valstī esamību līdz 2014. gada 2. oktobrim vai 60 dienu laikā, kopš ārpus Krievijas pastāvīgi dzīvojoša pilsoņa pirmās ierašanās Krievijā.

BEPS darbības plāns – galvenie aspekti

Rīga, Latvija, 2014. gada 17. septembris, 10:00 / / Jurisdikcija: OECD

2014. gada 3. jūlijā Jaunzēlandes nodokļu ministrs Tods Maklejs publiskojis informāciju par to, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir pabeigusi darbu pie pirmā etapa pasākumu rekomendācijām, kas saistītas ar nodokļu bāzes samazināšanos un ienākumu nobīdi (base erosion and profit shifting — BEPS). Gala redakcija rekomendācijām tiks publiskota septembrī. Ievērojot to, ka BEPS plāns tuvojas izšķirošajai stadijai, šajā rakstā minēti galvenie tā aspekti.

Maltas pilsonība

Rīga, Latvija, 2014. gada 8. jūlijs, 15:00 /

Kopš 2014. gada Maltas Republika piedāvā ārvalstu pilsoņiem izmantot ieguldījumu programmu pilsonības iegūšanai. Maltas pilsonība ļauj investoram un tā ģimenes locekļiem kļūt par pilntiesīgiem ES iedzīvotājiem, ar visām tiesībām, ieskaitot neierobežotu pārvietošanos un pastāvīgu dzīvošanu visas Eiropas Savienības valstīs. Maltas pases saņemšanas process ilgst no 6 līdz 24 mēnešiem.

Izmaiņas Latvijas uzņēmumu darbības regulēšanas likumā

Rīga, Latvija, 2013. gada 6. septembris, 11:00 / / Jurisdikcija: Latvija

2013.gada 2.maijā tika pieņemti grozījumi Komerclikumā. Grozījumi stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

ABLV grupai jauna pārstāvniecība - Vladivostokā

Rīga, Latvija, 2013. gada 8. augusts, 10:00 /

Tā kā mēs vienmēr cenšamies būt līdzās saviem klientiem – arī ģeogrāfiskā nozīmē, tāpēc jūlija beigās ABLV grupas pārstāvniecību tīkls papildinājās ar vēl vienu – Vladivostokā. Krievijā šī ir ceturtā ABLV grupas pārstāvniecība (līdz šim pārstāvniecības jau strādāja Maskavā, Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā), bet pavisam – vienpadsmitā.

Ukrainas parlaments ratificē jaunu nodokļu vienošanos ar Kipru

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. jūlijs, 17:00 / / Jurisdikcija: Kipra, Ukraina

2013. gada 4. jūlijā Ukrainas parlaments ratificēju konvenciju starp Ukrainu un Kipras Republiku par nodokļu dubultas piemērošanas novēršanu, kā arī par ienākumu nodokļa maksāšanas izvairīšanās novēršanu.

Nīderlande: publiskota atskaite par holdinga kompāniju darbību

Rīga, Latvija, 2013. gada 10. jūlijs, 14:00 / / Jurisdikcija: Nīderlande

2013. gada jūnijā ekonomisko pētījumu institūts SEO publicējis atskaiti Holandes finanšu centram par Nīderlandē reģistrēto holdinga un finanšu kompāniju darbību. Atskaitē aprēķināta budžeta ieguvums no speciālā nodokļu režīma, kurš ļauj izveidot un izmantot šādas kompānijas starptautiskās organizācijās.