Nozares ziņas

Krievijā pieņemts likums pret ārzonām

Rīga, Latvija, 2014. gada 19. novembris, 13:58 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas (KF) Valsts dome otrajā un trešajā lasījumā pieņēmusi likumu pret ārzonām, kurš nosaka nodokļu piemērošanas mehānismu ārvalstu kontrolēto uzņēmumu (ĀKU) peļņai un ārvalstu uzņēmumu ienākumiem. Jaunais mehānisms uzliek par pienākumu Krievijas rezidentiem – uzņēmumiem un cilvēkiem – maksāt nodokļus par to ārvalstu aktīvu gūto nesadalīto peļņu.

Krievijas pilsoņi sniedz paziņojums par otru pilsonību vai uzturēšanās atļaujas esamību

Rīga, Latvija, 2014. gada 24. oktobris, 13:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

2014. gada 4. jūnijā Krievijas Federācijas (KF) prezidents parakstījis federālo likumu „Par Krievijas Federācijas pilsonību” un citus likumdošanas aktus, kuri nosaka nepieciešamību KF pilsoņiem paziņot Federālajam migrācijas dienestam (FMD) par citas valsts pilsonības vai uzturēšanās atļaujas citā valstī esamību līdz 2014. gada 2. oktobrim vai 60 dienu laikā, kopš ārpus Krievijas pastāvīgi dzīvojoša pilsoņa pirmās ierašanās Krievijā.

BEPS darbības plāns – galvenie aspekti

Rīga, Latvija, 2014. gada 17. septembris, 10:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: OECD

2014. gada 3. jūlijā Jaunzēlandes nodokļu ministrs Tods Maklejs publiskojis informāciju par to, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir pabeigusi darbu pie pirmā etapa pasākumu rekomendācijām, kas saistītas ar nodokļu bāzes samazināšanos un ienākumu nobīdi (base erosion and profit shifting — BEPS). Gala redakcija rekomendācijām tiks publiskota septembrī. Ievērojot to, ka BEPS plāns tuvojas izšķirošajai stadijai, šajā rakstā minēti galvenie tā aspekti.

Maltas pilsonība

Rīga, Latvija, 2014. gada 8. jūlijs, 15:00 / Nozares ziņas

Kopš 2014. gada Maltas Republika piedāvā ārvalstu pilsoņiem izmantot ieguldījumu programmu pilsonības iegūšanai. Maltas pilsonība ļauj investoram un tā ģimenes locekļiem kļūt par pilntiesīgiem ES iedzīvotājiem, ar visām tiesībām, ieskaitot neierobežotu pārvietošanos un pastāvīgu dzīvošanu visas Eiropas Savienības valstīs. Maltas pases saņemšanas process ilgst no 6 līdz 24 mēnešiem.

Atpakaļ Uz priekšu 1