ABLV tiesā prasa piedzīt 414,7 miljonus eiro no ECB un VNV

Rīga, Latvija, 2023. gada 18. aprīlis, 10:42 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS iesniegusi Eiropas Savienības Tiesā prasījumu pret Eiropas Centrālo banku (ECB) un Vienoto noregulējuma valdi (VNV) par zaudējumu kompensāciju.

Prasība par zaudējumu kompensāciju saistīta ar ECB un VNV rīcību pēc ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla paziņojuma projekta 2018. gada februārī, kad minētās iestādes bez jebkāda juridiskā pamata uzdeva ABLV Bank un tās Luksemburgas meitas bankai likvidēties. Tā rezultātā ABLV Bank un vēlāk tās Luksemburgas meitas bankas bija spiesti izbeigt savu darbību.

ECB un VNV publiski paziņoja, ka ABLV Bank un tā meitas bankai Luksemburgā ir likviditātes problēmas un tās tiks likvidētas saskaņā ar attiecīgajiem valstu tiesību aktiem. Līdz ar to ECB un VNV ar saviem lēmumiem pārkāpa savas pilnvaras un iejaucās valsts iestāžu un tiesu kompetencē.

Turklāt ABLV Bank un tās Luksemburgas meitas banka nedz bija zaudējušas likviditāti, nedz tām draudēja likviditātes zaudēšana paredzamā nākotnē. ABLV un tās Luksemburgas meitas bankas finanšu stāvoklis bija stabils gan kapitalizācijas un ienesīguma, gan, jo īpaši, likviditātes ziņā. Attiecībā uz ABLV Luksemburgas meitas banku Luksemburgas komerctiesa to iepriekš jau nosauca par “tīru spekulāciju” bez faktiska pamatojuma.

ECB un VNV lēmumi, kā arī publiskie paziņojumi padarīja turpmāko bankas uzņēmējdarbību par neiespējamu, kas piespieda ABLV Bank akcionārus pieņemt lēmumu par bankas likvidāciju, lai mazinātu iespējamo kaitējumu.

Likvidējamā ABLV Bank, AS prasa tiesu atzīt, ka ECB un VNV ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas ABLV radušies sakarā ar darbības pārtraukšanu un likvidāciju. Pieprasītā zaudējumu kompensācija ir 414,7 miljoni eiro, kas ir finansiāls zaudējums no piespiedu ABLV darbības izbeigšanas, kuru aprēķinājusi ABLV un tās piesaistītie ārējie eksperti.