Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2023. gada 15. februāris, 15:52 / Bankas ziņas

Informējam, ka 2023. gada 15. martā stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Būtiskākās cenrāža izmaiņas:

  • grozīta kreditora prasījuma izmaksai paredzēto naudas līdzekļu glabāšanas komisijas piemērošanas kārtība;
  • noteikts, ka pārskati vai izziņas par aktuālām saistībām pret Sabiedrību tiek izsniegtas bez maksas;
  • veikti citi redakcionāli precizējumi.

Jaunais pakalpojumu cenrādis ir pieejams internetbankā, kā arī Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, lūdzam zvanīt klientu un kreditoru apkalpošanas laikā pa tālruni +371 6777 5555.