Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2022. gada 9. jūnijs, 09:20 / Bankas ziņas

Informējam, ka ir veikti grozījumi likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Šī gada 11. jūlijā stāsies spēkā šādas izmaiņas:

  • ieviesta ienākošo maksājumu izpildē iesaistīto pušu komisija gadījumā, ja maksātāja kredītiestādes jurisdikcija ir iekļauta valstu ar paaugstinātu sankciju risku sarakstā. Komisiju piemēros faktisko izmaksu apmērā, ko nosaka Sabiedrības norēķinu kontu apkalpojošā kredītiestāde,
  • ieviesta komisija juridiskām personām par nesavlaicīgi iesniegto kreditora pārstāvja pilnvarojuma dokumentu izskatīšanu. Komisiju 300 EUR (bez PVN) piemēros gadījumos, ja pilnvarojumu apliecinoši dokumenti tiks iesniegti vēlāk par trim mēnešiem no iepriekšējo pilnvarojumu termiņa izbeigšanās,
  • precizēta finanšu instrumentu pārdošanas publiskās izsolēs komisijas ieturēšanas kārtība gadījumos, kad naudas konta atlikums nav pietiekams komisijas ieturēšanai,
  • palielinātas komisijas biznesa kredītiem.

Savukārt, šā gada 11. augustā stāsies spēkā šādas izmaiņas:

  • palielināta komisijas maksa par izziņām, pārskatiem vai izrakstiem, kurjerpastu,
  • tiks mainīta kapitāla lietošanas procentu par negatīvo konta atlikumu likme,
  • palielinātas komisijas par hipotēku kredītiem un apdrošināšanu,
  • ieviesta jauna komisija par dokumentu, kas saistīti ar hipotekāriem kredītiem, kopijas izsniegšanu.

Jaunie pakalpojumu cenrāži pieejami internetbankā, kā arī Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ablv.com.