Notikusi likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru pilnsapulce

Rīga, Latvija, 2022. gada 16. maijs, 16:27 / Bankas ziņas

Šā gada 16. maijā notika likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) kārtējā akcionāru sapulce.

Sapulcē akcionāri uzklausīja informāciju par Sabiedrības likvidācijas procesa gaitu, apstiprināja Sabiedrības konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2021. gadu, kā arī nolēma atbrīvot likvidatorus no atbildības par Sabiedrības 2021. gada zaudējumiem.

Ar auditēto 2021. gada finanšu pārskatu var iepazīties šeit.

Vienlaikus akcionāri par revidentu 2022. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja līdzšinējo zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA (reģ. Nr. 40003858822).