Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada martu

Rīga, Latvija, 2022. gada 11. aprīlis, 13:13 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada marta darbības pārskatu. Martā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Martā tika atgūti 59,8 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 1,21 miljards EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2022. gada 31. martā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,73 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,5 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 189,9 miljons EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,21 miljards EUR.

Līdz marta beigām jau vairāk kā 15 000 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāts vairāk kā 451,9 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir 1,5 miljardi EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young.

Ar pilnu 2022. gada marta darbības pārskatu var iepazīties šeit.