Grozīti likvidējamās ABLV Bank, AS statūti

Rīga, Latvija, 2020. gada 16. decembris, 16:36 / Bankas ziņas

Šā gada 15. decembrī notika likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) akcionāru ārkārtas sapulce, kurā tika apstiprināti grozījumi Sabiedrības statūtos.

Ņemot vērā to, ka Sabiedrības emitētās obligācijas ir izslēgtas no regulētā tirgus, tika nolemts izbeigt Sabiedrības Revīzijas komitejas darbību un veikt attiecīgus grozījumus Sabiedrības statūtos. Revīzijas komitejas darbība izbeigta ar 2020. gada 15. decembri.