Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada augustu

Rīga, Latvija, 2020. gada 11. septembris, 12:50 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada augusta darbības pārskatu. Augustā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Augustā tika atgūti 10 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 819,2 miljoni EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 31. augustā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,3 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,99 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 240,1 miljons EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 819,2 miljoni EUR.

Līdz augusta beigām jau vairāk nekā 14 000 Sabiedrības bijušo klientu ir pilnībā atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti 448 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir nedaudz virs 2 miljardiem eiro. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young, kura līdz augusta beigām ir uzsākusi 1 313 kreditoru pārbaudes par kopējo prasījumu kopsummu 586,9 miljoni EUR.

Ar pilnu 2020. gada augusta darbības pārskatu var iepazīties šeit.