Par izmaiņām Vispārējos likvidācijas noteikumos un cenrādī

Rīga, Latvija, 2020. gada 2. septembris, 15:27 / Bankas ziņas

Šā gada 1. oktobrī stāsies spēkā grozījumi likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Vispārējos likvidācijas noteikumos, savukārt, 1. novembrī stāsies spēkā izmaiņas Sabiedrības cenrādī.

Vispārējo likvidācijas noteikumu jaunajā versijā ir veiktas šādas izmaiņas:

  • precizēti nosacījumi kreditora prasījuma summas izmaksai;
  • precizēts pienākums nodrošināt, ka prasījuma summas izmaksas brīdī Sabiedrības rīcībā ir spēkā esošā kreditora pārstāvja pilnvara;
  • iekļauti komisijas par kreditora prasījuma izmaksai paredzēto naudas līdzekļu glabāšanu piemērošanas nosacījumi.

Ar Vispārējo likvidācijas noteikumu jauno versiju var iepazīties šeit.

Cenrāža jaunajā versijā ir iekļautas šādas izmaiņas:

  • palielināta komisija par kreditora prasījuma pārejas dokumentu izskatīšanu;
  • izslēgtas komisijas par Sabiedrības emitēto obligāciju glabāšanu un izejošo pārvedumu sakarā ar obligāciju izteikšanu naudas prasījumos;
  • iekļauta komisija par kreditora prasījuma izmaksai paredzēto naudas līdzekļu glabāšanu pēc lēmuma pieņemšanas par prasījuma izmaksu.

Ar cenrāža jauno versiju var iepazīties šeit.