Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada jūliju

Rīga, Latvija, 2020. gada 12. augusts, 10:36 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada jūlija darbības pārskatu. Jūlijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Jūlijā tika atgūti 10,7 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 809,2 miljoni EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 31. jūlijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,32 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 241,5 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 809,2 miljoni EUR.

Līdz jūlija beigām jau vairāk nekā 14 000 Sabiedrības bijušo klientu ir pilnībā atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti 447 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir nedaudz virs 2 miljardiem eiro. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young, kura līdz jūlija beigām ir uzsākusi 1 115 kreditoru pārbaudes par kopējo prasījumu kopsummu 513,9 miljoni EUR.

Ar pilnu 2020. gada jūlija darbības pārskatu var iepazīties šeit.