Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2020. gada 14. jūlijs, 10:07 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada jūnija darbības pārskatu. Jūnijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Jūnijā tika atgūti 5,4 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 798,5 miljons EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 30. jūnijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,32 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,01 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 241,9 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 798,5 miljoni EUR.

Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda. Līdz jūnija beigām pārbaudes bija uzsāktas 960 kreditoriem, kuru prasījumu kopējais apmērs ir 474,7 miljoni EUR.

Kopš 2018. gada 3. marta Sabiedrības klientiem tiek veikta arī garantētās atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 EUR. Līdz jūnija beigām to saņēmuši jau 14 019 klienti un kopumā izmaksāti 447,6 miljoni EUR jeb 93% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Ar pilnu 2020. gada jūnija darbības pārskatu var iepazīties šeit.