Ievēlēts revidents 2020. gada finanšu pārskatu pārbaudei

Rīga, Latvija, 2020. gada 3. jūlijs, 11:35 / Bankas ziņas
Šā gada 3. jūlijā notika likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru sapulce, kurā akcionāri par revidentu 2020. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA (reģ. Nr. 40003858822).