Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada aprīli

Rīga, Latvija, 2020. gada 15. maijs, 09:06 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada aprīļa darbības pārskatu. Aprīlī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Aprīlī tika atgūti 6,3 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 784,3 miljoni EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 30. aprīlī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,34 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,02 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 278,6 miljons EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 784,3 miljoni EUR.

Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda.

Savukārt garantēto noguldījumu atlīdzību līdz aprīļa sākumam bija saņēmuši 13 992 klienti. Kopumā izmaksāti 447 miljoni eiro jeb 92% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Ar pilnu 2020. gada aprīļa darbības pārskatu var iepazīties šeit.