Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada janvāri

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. februāris, 09:15 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē savu 2020. gada janvāra darbības pārskatu. Janvārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Janvārī tika atgūti 10,4 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 759,6 miljoni EUR. Šobrīd Sabiedrībai pieejami naudas līdzekļi 1,72 miljarda EUR apmērā, kas nodrošina 83,7% visiem kreditoru prasījumiem.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2020. gada 31. janvāri:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,35 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,02 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,72 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 291,2 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 759,6 miljoni EUR.

Izmaksas uzsāktas Kredītiestāžu likumā noteiktajām 2.-6. kreditoru kārtām, kurās šobrīd ir 856 kreditori ar kopējo atzīto prasījumu apmēru 351 miljoni eiro. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda.

Ar pilnu 2020. gada janvāra darbības pārskatu var iepazīties šeit.