Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada decembri

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. janvāris, 14:02 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē savu 2019. gada decembra darbības pārskatu. Pagājušā gada decembrī Sabiedrība turpināja savu aktīvu atgūšanu un ar to saistītās pircēju pārbaudes. Sabiedrība likumā noteiktajā kārtībā turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts iestāžu pieprasījumiem.

Pagājušā gada decembrī Sabiedrība atguvusi 22,8 miljonus EUR. Kopš likvidācijas sākuma kopumā atgūti jau 749,2 miljoni EUR. Šobrīd Sabiedrībai pieejami naudas līdzekļi 1,71 miljards EUR apmērā, kas nodrošina 83,5% no visiem kreditoru prasījumiem. Kā ziņots, šobrīd ir uzsāktas kreditoru prasījumu izmaksas Kredītiestāžu likumā noteiktajām 2.-6. kreditoru kārtām, un atgūto līdzekļu apjoms ļauj plānot izmaksu uzsākšanu lielākajai — 7. kreditoru kārtai 2020. gada pirmajā ceturksnī.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 31. decembri:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,35 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,01 miljards EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,71 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 292,2 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 749,2 miljoni EUR.

Pagājušā gada decembra mēnesī tika pabeigts Sabiedrības meitas uzņēmuma ABLV Capital Markets, AS likvidācijas process, kā rezultātā tas izslēgts no komercreģistra.

Sabiedrība pagājušā gadā aktīvi sadarbojās ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. Šīs iestādes, ar kurām jākomunicē sabiedrībai, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu izlūkošanas dienests. Lai sekmētu un stabilizētu likvidācijas procesu, Sabiedrības likvidatori pagājušā gadā ir tikušies ar Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Finanšu nozares asociācijas, kā arī valsts drošības iestāžu vadībām. EY komanda Sabiedrības uzdevumā turpina neatkarīgas kreditoru pārbaudes, kuras notiek ievērojot visas ar regulatoru saskaņotās kreditoru pārbaužu noteiktās prasības.

Garantētos noguldījumus līdz 2019. gada decembra beigām saņēmuši 13 876 klienti. Kopumā izmaksāti 444,6 miljoni eiro jeb 92,6% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Ar pilnu 2019. gada decembra darbības pārskatu var iepazīties šeit.