Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators Arvīds Kostomārovs iesniedzis paziņojumu par atkāpšanos no amata

Rīga, Latvija, 2019. gada 2. decembris, 15:35 / Bankas ziņas
Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk - Sabiedrība) 2019.gada 2.decembrī ir saņēmusi Sabiedrības likvidatora Arvīda Kostomārova paziņojumu par atkāpšanos no amata ar 2019.gada 31.decembri.