Likvidējamā ABLV Bank, AS uzsākusi kreditoru prasījumu izmaksas

Rīga, Latvija, 2019. gada 25. oktobris, 15:25 / Bankas ziņas

Šī gada oktobrī likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) uzsākusi jaunu posmu pašlikvidācijas procesā — veikta pirmā izmaksa Sabiedrības atzītajam kreditoram, kuram veiktas visas pārbaudes saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) saskaņoto metodoloģiju.

Izmaksas uzsāktas Kredītiestāžu likumā noteiktai kreditoru 2. kārtai, kurā šobrīd ir 865 kreditori ar kopējo atzīto prasījumu apmēru 347 miljoni eiro. Tās ir privātpersonas, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi.

“Līdz šim Latvijā un Eiropā šāda veida kreditoru pārbaudes nav īstenotas. Tas mums lika izveidot pilnīgi jaunus procesus un procedūras, lai šo pārbaužu mehānismu iedarbinātu. Jā, tas prasīja ilgāku laiku kā plānots, taču šobrīd sagatavošanās darbs ir paveikts un pirmais tests veiksmīgi īstenots, lai sāktu naudas izmaksu kreditoriem,” uzsver Sabiedrības likvidators Arvīds Kostomārovs.

Atzīto kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc kreditora pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes saskaņā ar metodoloģiju veic starptautiskā EY konsultantu komanda no piecām valstīm, tai skaitā ASV. Šobrīd pārbaudes process uzsākts jau vairākiem simtiem kreditoru.

Pārbaužu veikšanai, kopš šī gada 6. marta, kad FKTK saskaņoja metodoloģiju, EY izstrādāja nepieciešamās procedūras, izveidoja pārbaužu speciālistu komandu un apmācīja speciālistus metodoloģijas piemērošanā. Tāpat EY ieviesa atbilstošus IT programmu rīkus, izveidoja drošu IT vidi pārbaužu veikšanai un veica testus sistēmu darbības pārbaudei. Sabiedrība ieviesa visas nepieciešamās atbalsta procedūras.

Pārbaužu procesu veido trīs posmi:

  • kreditora izpētes process — identifikācija, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, labklājības un naudas līdzekļu izcelsmes analīze, politiski nozīmīgas personas statusa identifikācija;
  • kreditora un ar to saistīto partneru vēsturiski veikto operāciju pārbaude, kas ietver kontos veikto maksājumu un darījumu ar finanšu instrumentiem analīzi;
  • kreditora un ar to saistīto partneru pārbaude pret starptautisko (ES, ANO, OFAC) sankciju sarakstiem un iespējamo sankciju prasību pārkāpšanas identificēšana.

Sabiedrības aktīvu apjoms septembra beigās ir 2,36 miljardi eiro, kas ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā. Plānots, ka 2020. gada pirmajā pusē tiks uzsāktas izmaksas arī lielākajai kreditoru kārtai, kurā šobrīd ir vairāk nekā 2 tūkstoši kreditoru ar kopējo atzīto prasījumu apmēru 1,5 miljardi eiro.

Kopš 2018. gada 3.marta tiek izmaksātas arī garantēto noguldījumu atlīdzības, ko veic Citadele banka, AS. Līdz 2019. gada oktobra sākumam tās saņēmuši vairāk nekā 13 700 bijušo ABLV Bank, AS klientu, kuriem izmaksāti 440 miljoni eiro jeb 91% no Noguldījumu garantiju fondam pārskaitītās naudas. Visu garantēto noguldījumu atlīdzībām nepieciešamo naudu no saviem līdzekļiem nodrošināja Sabiedrība.