Par izmaiņām finanšu kalendārā

Rīga, Latvija, 2019. gada 15. oktobris, 10:39 / Bankas ziņas
Periodā no 19.11.2019 līdz 22.11.2019 tiks publicēti likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētie un atsevišķie nerevidētie saīsinātie starpperioda pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.