Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2019. gada 3. septembris, 08:49 / Bankas ziņas

Informējam, ka stājas spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Sakarā ar Sabiedrības likvidatoru uzaicinājumā norādītā beigu termiņa trešo personu mantas saņemšanai, t.i. 2019. gada 30. septembris (ieskaitot), tuvošanos, pakalpojumu cenrāža jaunajā versijā ir paredzētas šādas izmaiņas:

 • no šī gada 2. oktobra:
  - tiek izbeigta individuālo seifu īres pakalpojuma sniegšana;
  - tiek samazināta komisija par finanšu instrumentu pārvedumu no konta Sabiedrībā uz kontu citā bankā;

 • no šī gada 1. novembra:
  - tiek būtiski palielināta komisija par finanšu instrumentu pagaidu glabāšanu un naudas līdzekļu pagaidu glabāšanu naudas kontā brokeru pakalpojumiem (pirms atsavināšanas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 1721. panta otro daļu), izņemot ABLV Bank obligācijas, par kuru glabāšanu, kā agrāk, komisija nebūs piemērota;
  - tiek būtiski palielināta komisija par naudas līdzekļu izņemšanu no naudas konta brokeru pakalpojumiem (maksājums vai skaidras naudas izmaksa no naudas konta);
  - tiek ieviesta komisija par citu emitentu finanšu instrumentu piespiedu pārdošanu.

Jaunajā pakalpojumu cenrāža versijā arī ir paredzēta jaunu komisiju ieviešana no šī gada 2. oktobra un atsevišķu komisiju ieviešana no šī gada 1. novembra:

 • par dokumentu izskatīšanu sakarā ar kreditora prasījuma pāreju, atkarībā no šādas pārejas veida un jurisdikcijas, kurā bija noformēti dokumenti;
 • par dokumentu izskatīšanu sakarā ar kreditora jurisdikcijas maiņu (redomicilāciju);
 • par kreditora prasījuma izmaksu (par kreditora prasījuma izmaksu ar pārskaitījumu EEZ ietvaros komisija nebūs piemērota).

Aicinām jūs nekavējoties saņemt jums piederošo Sabiedrības turējumā esošo mantu Kredītiestāžu likuma izpratnē — citu emitentu finanšu instrumentus (tai skaitā ABLV Asset Management ieguldījumu fondu daļas), individuālo seifu saturu, kā arī citu Sabiedrības turējumā esošo jums piederošo mantu.

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 1721. pantam, mantu, kas kvalificējama kā trešo personu manta Kredītiestāžu likuma izpratnē, kuru tās trešās personas nepārņems savā valdījumā līdz 2019. gada 30. septembrim (ieskaitot), Sabiedrība ir tiesīga atsavināt Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

Vēršam jūsu uzmanību tam, ka ABLV Bank, AS emitētās parastās un subordinētās obligācijas tiek klasificētas kā kreditora prasījums, un līdz ar to Sabiedrība turpinās to apkalpošanu bez komisijas piemērošanas.

Atgādinām, ka pakalpojumu cenrādis ir pieejams jūsu internetbankā.