Mainīta ABLV emitēto obligāciju nominālvērtība

Rīga, Latvija, 2019. gada 12. jūlijs, 10:04 / Ieguldījumi

Šā gada 12. jūlijā ir veikta visu likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) emitēto obligāciju nominālvērtības maiņa katrai obligācijai uz 0,01 EUR obligācijām, kuru nominālvērtība ir izteikta eiro, un uz 0,01 USD obligācijām, kuru nominālvērtība ir izteikta ASV dolāros. Attiecīgi publicējam visu emisiju aktuālās galīgo noteikumu versijas.

Jau ziņots, ka pēc izmaiņu veikšanas kopējā obligāciju vērtība paliek nemainīga – vienas vienības nominālvērtība samazināta, bet kopējais obligāciju skaits palielināts identiskā apmērā tā, lai kopējā obligāciju vērtība paliek nemainīga.

Obligāciju nominālvērtības maiņa nepieciešama, lai būtu iespējams organizēt izmaksas Sabiedrības kreditoru prasījumiem, kuri izriet no Sabiedrības emitētajām obligācijām, pa kārtām, daļējā apmērā un individuāli katram obligacionāram.

Sabiedrība ir tiesīga veikt šādu finanšu instrumentu notikumu saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 139.pantu, kurš nosaka, ka izmaksu un parādu segšanas kārtību nosaka likvidators. Obligāciju nominālvērtības maiņa nekādā veidā neietekmē kreditoru iesniegtos prasījumus un to apstiprināšanas procesu.

ABLVFXDEUR030719pdf, 221 Kb
ABLVFXDEUR110718pdf, 235 Kb
ABLVFXDEUR270219pdf, 172 Kb
ABLVFXDEUR271019pdf, 227 Kb
ABLVFXDEUR311018pdf, 175 Kb
ABLVFXDRDEUR030719pdf, 223 Kb
ABLVFXDRDEUR271019pdf, 229 Kb
ABLVFXDUSD110718pdf, 236 Kb
ABLVFXDUSD270219pdf, 174 Kb
ABLVFXDUSD311018pdf, 246 Kb
ABLVSUBEUR261025pdf, 242 Kb
ABLVSUBEUR270623pdf, 241 Kb
ABLVSUBEUR271024pdf, 245 Kb
ABLVSUBUSD270623pdf, 243 Kb
ABLVSUBUSD231023pdf, 247 Kb
ABLVSUBUSD180323pdf, 156 Kb
ABLVSUBRDEUR171127pdf, 241 Kb
ABLVSUBEUR311026pdf, 183 Kb
ABLVSUBEUR271027pdf, 236 Kb