Luksemburgas komerctiesa nolemj sākt ABLV bankas Luksemburgā likvidāciju

Rīga, Latvija, 2019. gada 2. jūlijs, 17:13 / Bankas ziņas

Luksemburgas komerctiesa nolēmusi atcelt ABLV Bank Luxembourg, S.A. iepriekš noteikto aizsardzības mehānismu un uzsākt bankas likvidācijas procesu. Par ABLV Bank Luxembourg, S.A. likvidatoriem iecelti iepriekšējie neatkarīgie administratori — advokāts Alēns Rukavina (Alain Rukavina) no advokātu biroja Rukavina Avocats un Eriks Kolārs (Éric Collard) no DELOITTE Tax & Consulting SARL.

Saskaņā ar tiesas lēmumu, ABLV Bank Luxembourg kreditori savus prasījumus varēs pieteikt līdz 2020. gada 10. janvārim (ieskaitot). Lēmums par likvidācijas uzsākšanu un kreditoru prasījumu pieteikšanu tiks publicēts elektroniskajos medijos, kā arī laikrakstos “Luxemburger Wort”, “Tageblatt” un “Financial Times”.

Jau ziņots, ka aizsargājot klientu un akcionāru intereses, kā arī ņemot vērā ievērojamos finansiālos zaudējumus ilgstošā periodā, ABLV Bank Luxembourg pieņēma lēmumu par atbalstu likvidācijas uzsākšanai. Atbilstoši vietējam regulējumam lūgumu Luksemburgas komerctiesai par bankas likvidācijas procesa sākšanu iesniedza Luksemburgas finanšu uzraudzības iestāde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

2018. gada 19. februārī CSSF bija iesniedzis pieteikumu par aizsardzības mehānisma ar maksājumu ierobežojumiem noteikšanu bankai. 2018. gada 23. februārī Vienotā noregulējuma valde nolēma, ka ABLV Bank Rīgā un ABLV Bank Luksemburgā ir jālikvidē atbilstoši vietējai likumdošanai, un 2018. gada 26. februārī Luksemburgas Vienotā noregulējuma valde lēma par ABLV Bank Luxembourg likvidāciju. Attiecīgi, 27. februārī CSSF iesniedza divus pieteikumus Luksemburgas komerctiesā, lūdzot vai nu bankas likvidāciju vai maksājumu ierobežojumu režīma saglabāšanu. 2018. gada 9. martā Luksemburgas komerctiesa noraidīja lūgumu par ABLV Bank Luxembourg likvidāciju, lemjot, ka tai nav iesniegti pietiekoši pierādījumi par bankas slikto finanšu stāvokli. Tomēr tiesa apmierināja otru lūgumu, nozīmējot divus ārējos administratorus un saglabājot bankas aizsardzības statusu ar maksājumu ierobežojumiem, kas tika pagarināts trīs reizes.

ABLV Bank Luxembourg šobrīd ir spējīga atmaksāt visas klientu saistības 100% apmērā. Tās finansiālais stāvoklis ir stabils un atbilst visiem regulatora noteiktajiem likviditātes un citiem rādītājiem.

Šobrīd ABLV Bank Luxembourg ir aktīvi 103 privātpersonu un 228 uzņēmumu konti. Bankas iespējamo saistību apjoms pret klientiem ir aptuveni 127 miljoni EUR, pret Luksemburgas noguldījumu garantiju fondu 7 miljoni EUR un citas saistības aptuveni 2 miljoni EUR, savukārt tās aktīvu apjoms pārsniedz 146 miljonus EUR.

Jau kopš 2018. gada marta ABLV Bank Luxembourg klienti var saņemt garantētās atlīdzības līdz 100 000 EUR un šīs izmaksas tiek veiktas sadarbībā ar Luksemburgas noguldījumu garantijas fondu. Līdz šim 139 klienti jau saņēmuši garantētās atlīdzības kopumā par vairāk kā 7 miljoniem eiro.

Turpmākās likvidācijas procesa un kreditoru prasījumu apmierināšanas darbības noteiks Luksemburgas komerctiesas ieceltie bankas likvidatori, tādēļ aicinām klientus sekot līdzi jaunākajai informācijai bankas tīmekļa vietnē www.ablv.lu un internetbankā.