Par emitēto obligāciju nominālvērtības maiņu

Rīga, Latvija, 2019. gada 17. jūnijs, 17:00 / Ieguldījumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) Likvidācijas komiteja ir pieņēmusi lēmumu veikt visu Sabiedrības emitēto obligāciju nominālvērtības maiņu katrai obligācijai uz 0,01 EUR obligācijām, kuru nominālvērtība ir izteikta eiro, un uz 0,01 USD obligācijām, kuru nominālvērtība ir izteikta ASV dolāros.

Pēc izmaiņu veikšanas kopējā obligāciju vērtība paliks nemainīga – vienas vienības nominālvērtība tiks samazināta, bet kopējais obligāciju skaits tiks palielināts identiskā apmērā tā, lai kopējā obligāciju vērtība paliek nemainīga.

Obligāciju nominālvērtības maiņa nepieciešama, lai būtu iespējams organizēt izmaksas Sabiedrības kreditoru prasījumiem, kuri izriet no Sabiedrības emitētajām obligācijām, pa kārtām, daļējā apmērā un individuāli katram obligacionāram.

Obligāciju nominālvērtības maiņa tiks veikta 2019. gada 12. jūlijā.

Sabiedrība ir tiesīga veikt šādu finanšu instrumentu notikumu saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 139.pantu, kurš nosaka, ka izmaksu un parādu segšanas kārtību nosaka likvidators. Obligāciju nominālvērtības maiņa nekādā veidā neietekmē kreditoru iesniegtos prasījumus un to apstiprināšanas procesu.