Saskaņota kreditoru pārbaudes metodoloģija

Rīga, Latvija, 2019. gada 6. marts, 19:13 / Bankas ziņas

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šā gada 6. martā ir saskaņojusi likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) pašlikvidācijas plānā paredzēto kreditoru pārbaudes metodoloģiju.

Metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (NILLTFN) un sankciju atbilstības kontrolei izstrādāja starptautiskā konsultantu komanda no EY. Metodoloģija tiks piemērota visiem Sabiedrības kreditoriem un to saistītajiem partneriem. Tajā noteiktas kreditoru pārbaudes prasības, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un normatīvo aktu prasības. Atbilstoši metodoloģijai tiks veikta ne tikai neatkarīga kreditoru, bet arī Sabiedrības aktīvu pārdošanas darījumu NILLTFN un sankciju atbilstības pārbaude.

Kreditoru pārbaudēs paredzēti trīs galvenie posmi:

  • kreditoru identifikācija un patiesā labuma guvēja noskaidrošana;
  • kreditora un ar to saistīto pušu vēsturiski veikto maksājumu transakciju pārbaude;
  • kreditora un ar to saistīto pušu pārbaude attiecībā uz starptautiskajiem sankciju sarakstiem.

Kreditoru prasījumu apmierināšanas process notiks stingrā FKTK kontrolē. Pamatojoties uz to, Sabiedrības likvidatori sagatavos veicamo izmaksu sarakstu ar tiem kreditoriem, par kuriem veiktas atbilstības pārbaudes un kas atbilst metodoloģijā definētajām prasībām. Šis saraksts tiks iesniegts apstiprināšanai FKTK, kas uzraudzīs izmaksu norisi un pēc nepieciešamības veiks kreditoru atbilstības metodoloģijas prasībām atkārtotas pārbaudes.

Paredzēts, ka kreditoru prasību segšana varētu sākties 2019. gada trešajā ceturksnī, sākot ar kreditoru kārtu, kurā ietilpst noguldītāji — fiziskas personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem garantētā atlīdzība nesedza visu noguldījuma apmēru (pārsniedza 100 000 eiro).

Tiklīdz tiks nodrošināti visi nepieciešamie līdzekļi attiecīgās kārtas kreditoriem pilnā apmērā, tiks uzsākta nākamās kārtas naudas līdzekļu atmaksa.