Dots laiks ABLV Bank Luxembourg, S.A. pārdošanas darījuma pabeigšanai

Rīga, Latvija, 2019. gada 7. februāris, 17:54 / Bankas ziņas

Šā gada 7. februārī Luksemburgas komerctiesa (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale) nolēmusi pagarināt ABLV Bank Luxembourg, S.A. (turpmāk tekstā — Banka) aizsardzības statusu ar maksājumu ierobežojumiem vēl par pieciem mēnešiem līdz 2019. gada 4. jūlijam.

Lūgums par aizsardzības mehānisma pagarināšanu Luksemburgas komerctiesā tika iesniegts, lai aizsargātu esošo noguldītāju intereses, kā arī lai dotu pietiekami daudz laika Duet Group Limited (Duet) Bankas iegādes pabeigšanai.

Kā ziņots, 2019. gada 8. janvārī likvidējamā ABLV Bank, AS un Duet noslēdza akciju pirkuma līgumu par 100% Bankas akciju iegādi. Pirkuma darījums vēl ir jāapstiprina Luksemburgas finanšu uzraudzības iestādei Commission de Surveillance du Secteur Financier un Eiropas Centrālajai bankai. Ievērojot Duet interesi par Bankas aktuālo pakalpojumu klāstu un vēlmi nākotnē paplašināt savu darbību, puses ir apņēmušās pabeigt darījumu pēc iespējas ātrāk.

Bankas galvenais mērķis ir aizsargāt klientu intereses visos ar pārdošanu saistītajos procesos, tādēļ tā ir apņēmusies nodrošināt nepieciešamo laiku, lai ļautu Duet saņemt nepieciešamās atļaujas un izturēt atbilstības pārbaudes saskaņā ar visām likuma un regulatora prasībām šajā darījumā. Banka turpina demonstrēt labus finanšu rādītājus, ar to apliecinot savu spēju izpildīt visas saistības.