Par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā

Rīga, Latvija, 2019. gada 5. februāris, 11:27 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru sapulce otrdien, 5.februārī, pieņēma lēmumu par Likvidācijas komitejas sastāva izmaiņām. Sapulcē apstiprināti divi jauni likvidatori Lauma Bērziņa un Ringolds Balodis, savukārt likvidatora darbu atstās Elvijs Vēbers.

Lauma Bērziņa ir individuāli praktizējoša zvērināta advokāte ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi, sniedzot juridiskās konsultācijas un praktizējot komerctiesībās, korporatīvās pārvaldības un civiltiesībās, darba tiesībās un administratīvajās tiesībās. Pārstāvējusi klientu intereses valsts un pašvaldības institūcijās, veidojusi korporatīvās pārvaldības modeļus, kā arī sniegusi konsultācijas privātā kapitāla piesaistē, aktīvu iegādē vai atsavināšanā, darījumu un biznesa restrukturizācijā. Iepriekš vadījusi “Deloitte Latvia” Juridisko departamentu, kā arī strādājusi zvērināto advokātu birojā “Sorainen”.

Ringolds Balodis ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors. Specializējies valststiesībās, salīdzinošās konstitucionālās tiesībās. Autors divām monogrāfijām un vairāk nekā 100 zinātniskām publikācijām Latvijā un ārvalstīs. Ieņem Tiesību Zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētāja amatu, kā arī ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Bijis galvenais valsts notārs — vadījis Uzņēmumu reģistru, kā arī bija 12.Saeimas deputāts, ilggadējs Nacionālās drošības komisijas sekretārs un Eiropas Drošības Sadarbības padomes (EDSO) eksperts.

Likvidatoru amatā darbu turpinās Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus, korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs un nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks.

Ņemot vērā vienošanos stājoties amatā, likvidatora amatu atstās zvērināts advokāts Elvijs Vēbers. Akcionāri un Likvidācijas komiteja Elvijam Vēberam izsaka pateicību par paveikto darbu pēdējo vienpadsmit mēnešu laikā, augsti novērtējot viņa ieguldījumu pašlikvidācijas procesa uzsākšanas stadijā un ar to saistīto procesu izstrādē, saskaņošanā, ieviešanā un citu organizatorisko jautājumu risināšanā, kas ļāva sekmīgi nodrošināt likvidācijas procesa sākotnējo posmu.

Ar informāciju par jaunajiem likvidatoru amata kandidātiem ir iepazīstināta arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kas dažādu kritēriju vidū vērtē arī Laumas Bērziņas un Ringolda Baloža profesionālo pieredzi, izglītību un reputāciju. Kandidāti apliecinājuši, ka uz tiem neattiecas Kredītiestāžu likuma 132.pantā noteiktie ierobežojumi likvidatora amata ieņemšanai.

Jaunā Likvidācijas komiteja turpinās darbu pie FKTK apstiprinātā kontrolētas likvidācijas plāna īstenošanas, profesionāli, caurspīdīgi un tiesiski īstenojot ne tikai uzņēmuma aktīvu pārvaldīšanu, bet arī nodrošinot kreditoru pārbaužu uzsākšanu, piemērojot neatkarīga starptautiskā konsultanta izstrādāto un atbildīgajām iestādēm iesniegto metodoloģiju.

Likvidatora Elvija Vēbera komentārs:

“Ar gandarījumu varu teikt, ka esmu paveicis visus sev uzticētos pienākumus, par ko biju vienojies, uzsākot darbu ABLV. Veidojot Likvidācijas komiteju tika noteiktas katra likvidatora atbildības, izvērtējot katra speciālista kompetences attiecīgajās jomas. Ņemot vērā manu zvērinātā advokāta un maksātnespējas administratora pieredzi, man uzticēja darbu pie gandrīz 3,7 tūkstošu kreditoru pieteikšanās un pieteikto prasījumu izskatīšanas procesa izveides un nodrošināšanas.

Šobrīd kreditoru pieteikšanās ir veiksmīgi noslēgusies, kreditoru akceptācijas procesi noorganizēti, un jau tuvāko nedēļu laikā plānots pabeigt visu kreditoru iesniegumu izskatīšanu kreditoru saraksta apstiprināšanai. Atlicis vien tehniski šo procesu pabeigt.

Gribu pateikt paldies akcionāriem par man doto uzticību un visiem kolēģiem par ražīgi kopā nostrādāto laiku. Man bija patiess prieks strādāt ar tik profesionālu kolektīvu. Novēlu tikpat profesionāli turpināt iesākto un sasniegt nospraustos mērķus! Turpmāk vairāk laika plānoju veltīt savas privātās advokatūras prakses attīstībai.”