Par grozījumiem Vispārējos likvidācijas noteikumos

Rīga, Latvija, 2019. gada 16. janvāris, 14:21 / Bankas ziņas

2019. gada 16. janvārī stājas spēkā “Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējo likvidācijas noteikumu” jaunā 5. versija.

Būtiskākie vispārējo likvidācijas noteikumu grozījumi:

  • iekļauti noteikumi par kreditoru prasījumu izvērtējumu attiecībā uz atsevišķiem likvidējamās sabiedrības saistību veidiem, tai skaitā parastajām un subordinētajām obligācijām, subordinētajiem aizdevumiem un termiņdepozītiem;
  • precizēta adrese pieteikumu un citu dokumentu iesniegšanai klātienē, kas turpmāk būs Skanstes ielā 7/1, Rīgā;
  • noteikts cesijas līgumu pieņemšanas termiņš.

Ar likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējo likvidācijas noteikumu jauno redakciju aicinām iepazīties šeit.