Grozīti ABLV Bank, AS Vispārējie darījumu noteikumi

Rīga, Latvija, 2016. gada 30. decembris, 18:29 / Bankas ziņas

2017. gada 1. februārī stāsies spēkā ABLV Bank, AS Vispārējo darījumu noteikumu jaunā 34. versija.

ABLV Bank, AS Vispārējo darījumu noteikumu jaunajā 34. versijā grozīta klienta un tā pārstāvju Internetbankas lietošanai izsniegto autentifikācijas līdzekļu lietošanas kārtība, kā arī noteikta kārtība Internetbankas papildu lietotāju izveidošanai.

Vienlaikus Vispārējo darījumu noteikumu jaunajā versijā ir reglamentēta kartība, kā var tikt pieteikti atsevišķi produkti par labu nepilngadīgām personām. Tāpat ir noteikta Limit Order valūtas konvertācijas darījumu slēgšanas kārtība, kā arī precizēta bankas atbildība par darījumu ar dārgmetāliem neizpildi.

Papildus, Vispārējo darījumu noteikumu jaunajā 34. versijā precizēta kārtība nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumiem no vērtspapīriem, kā arī veikti citi grozījumi un redakcionāli labojumi.

Ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju aicinām iepazīties mūsu tīmekļa vietnē, kā arī klientu apkalpošanas telpās.