ABLV Bank peļņa 2016. gada 3. ceturksnī sasniedz 61,4 miljonus EUR

Rīga, Latvija, 2016. gada 28. novembris, 09:29 / Bankas ziņas

ABLV Bank, AS un koncernam 2016. gada trešais ceturksnis bija labvēlīgs. Visi svarīgākie darbības un efektivitātes rādītāji atradās augstā līmenī.

Ilgtermiņā mūsu un arī Latvijas finanšu sektora uzņēmumu biznesu labvēlīgi ietekmē pakāpeniskā Rīgas atzīšana par nozīmīgu finanšu centru. Piemēram, Londonas vadošās domnīcas “Z/Yen” pasaules finanšu centru indeksā Rīga pakāpās par 19 vietām, savukārt starp  Austrumeiropas pilsētām ieņēma 3. vietu. Arī Luksemburga, kur atrodas mūsu meitas banka ABLV Bank Luxembourg, S. A., demonstrē arvien labākus rezultātus — kopējā indeksā tā pakāpusies par 2 vietām un starp Rietumeiropas pilsētām atzīta par 3. labāko, ar potenciālu kļūt par vēl nozīmīgāku spēlētāju globālajā finanšu arēnā. 

ABLV Bank arī 3. ceturksnī turpināja obligāciju emisijas. Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros — no jūlija līdz oktobrim — tika veiktas četras jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējie apjomi bija 150 miljoni USD un 40 miljoni EUR pēc nominālvērtības, kā arī viena subordinēto obligāciju emisija 20 miljonu EUR apmērā. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 39 publiskās obligāciju emisijas vairāk nekā 1 miljarda EUR apmērā.

Bankas 2016. gada 3. ceturkšņa svarīgākie finanšu rādītāji:

ABLV Bank, AS 2016. gada deviņos mēnešos guva peļņu 61,4 miljonu EUR apmērā.

  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2016. gada deviņos mēnešos bija 115,0 miljoni EUR.
  • 2016. gada 30. septembrī noguldījumu apjoms bankā bija 3,04 miljardi EUR, bet bankas aktīvu apjoms — 4,01 miljards EUR.
  • Bankas kredītportfelis ir 1,01 miljards EUR, tai skaitā komerckredītu apjoms pieaudzis līdz 635,9 miljoniem EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 307,7 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2016. gada 30. septembrī bija 18,72%, bet likviditātes līmenis – 78,04 %.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE bija 28,94%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,86%.

Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2016. gada 30. septembrī bija 2,04 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu AA- vai augstāku veido 68,2% no visa vērtspapīru portfeļa. Investīciju sadalījums pa valstīm ir šāds: ASV — 18,9%, Vācija — 16,1%, Latvija — 12,2%, Krievija — 11,0%, Kanāda — 10,3%, Zviedrija — 7,4%, Nīderlande — 3,4%, Somija — 2,4%, Norvēģija — 2,0% un Austrija — 2,0%. Papildus 4,4% veido starptautisko institūciju emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,9%.

Citi ABLV grupas uzņēmumi

ABLV Asset Management, IPAS kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2016. gada septembra beigās bija 121,6 miljoni EUR, no kuriem 120,1 miljons EUR bija klientu ieguldījumi sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu fondos un 1,5 miljoni EUR — klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu, 2016. gada deviņos mēnešos guva 2,3 miljonus EUR lielu peļņu. 

Pillar grupa turpina plānveidīgi samazināt savu nekustamā īpašuma portfeli. Šogad realizēti 150 nekustamie īpašumi par 9,3 miljoniem EUR. Līdz ar to Pillar arvien nozīmīgāku resursu daļu velta vērienīgā projekta New Hanza City (NHC) attīstībai. Šā gada 4. jūlijā Pillar uzsāka NHC infrastruktūras - pirmās kārtas ielu un nepieciešamo inženierkomunikāciju, t.sk. ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu, izbūvi. Šos darbus paredzēts pabeigt līdz 2017. gada vasarai. Projekta ģenerāluzņēmēja funkcijas veic Pillar Contractor, SIA. Pēc inženierkomunikāciju darbu pabeigšanas — 2017. gada otrajā ceturksnī  - paredzēts uzsākt ABLV galvenās mītnes un papildu biroju ēkas būvniecību.

Ar 2016. gada 3. ceturkšņa pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.