Par izmaiņām ABLV grupā

Rīga, Latvija, 2016. gada 17. novembris, 14:41 / Bankas ziņas

Lai administratīvi optimizētu ABLV grupas struktūru, 2016. gada novembrī tika veiktas atsevišķas izmaiņas.

Turpinot ABLV grupā esošo sabiedrību strukturālo reorganizāciju, mainīti nosaukumi vairākām sabiedrībām. Pillar Investment Group, AS meitas sabiedrības Pillar Investment 1, SIA jaunais nosaukums ir NHC 1, SIA, Pillar Investment 2, SIA — NHC 2, SIA, bet Pillar Investment 3, SIA — NHC 3, SIA.

Papildus tam novembrī ir reģistrētas jaunas Pillar Investment Group, AS meitas sabiedrības — NHC 4, SIA, NHC 5, SIA un NHC 6, SIA, ar katras sabiedrības pamatkapitālu 10 000 EUR. Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība minētajos uzņēmumos (caur Pillar Holding Company, KS, kuras biedrs (komandīts) ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% Pillar Investment Group, AS akcijas).

Pillar Investment Group, AS darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, kā arī pārvaldīt īpašumu portfeli, lai palielinātu nomas ienākumus un īpašumu vērtību ilgtermiņā.

Nosaukumi mainīti arī ABLV grupas sabiedrībai New Hanza City, SIA uz Pillar Development, SIA, bet NHC Utilities, SIA jaunais nosaukums ir Pillar Utilities, SIA.

Atbilstoši iepriekš plānotajam novembrī ir likvidēta un izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra ABLV Bank, AS meitas sabiedrība ABLV Private Equity Fund 2010, KS. ABLV Private Equity Fund 2010, KS bija investīciju fonds, kuru 2010. gadā dibināja ABLV Bank, AS, lai veiktu ieguldījumus vadošos un perspektīvos Latvijas uzņēmumos. Fonda darbības laikā tika sekmīgi realizēti vairāki investīciju projekti, kuri nodrošināja vairāk kā 20% ikgadējo vidējo ienesīgumu ieguldītajam kapitālam.

Sakarā ar to, ka visi ABLV Private Equity Fund 2010, KS ieguldījumi bija realizēti, tika nolemts veikt sabiedrības likvidāciju. Attiecīgi ABLV Bank, AS, kā ABLV Private Equity Fund 2010, KS biedram (komandītam), ir izbeigusies tieša būtiska līdzdalība minētajā sabiedrībā.

Šis paziņojums satur iekšēju informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.