Par ABLV Bank akcionāru sapulci

Rīga, Latvija, 2016. gada 12. oktobris, 09:29 / Bankas ziņas

2016. gada 27.septembrī notika ABLV Bank, AS akcionāru sapulce, kurā tika apstiprināti ABLV Bank statūtu grozījumi, palielinot pārstāvības normu akcionāru sapulces sasaukšanai un lēmumu pieņemšanai, kā arī pārvēlot Revīzijas komiteju sakarā ar esošo Revīzijas komitejas locekļu pilnvaru termiņa beigām.

Akcionāru sapulce ievēlēja Revīzijas komiteju šādā sastāvā: Oļegs Fiļs, Ruta Skrastiņa un Olga Ibišova.

Olga Ibišova ir neatkarīgais Revīzijas komitejas loceklis, kā to paredz Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹ panta septītā daļa.

Revīzijas komitejas pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākās 2016. gada 1. oktobrī.