Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem augustā

Rīga, Latvija, 2016. gada 8. septembris, 11:12 / Ieguldījumi

Augusts pasaules finanšu tirgos pagāja salīdzinoši rāmi. Jaunumu straume bija salīdzinoši skopa, vispārēja atvaļinājumu sezona, tādēļ, svarīgu notikumu neesamības dēļ investori izvēlējās nogaidošu pozīciju.

Tirgus svārstības (volatilitāte) ievērojami samazinājās, salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem, un kustības akciju tirgos bija visai vājas. Plašais ASV akciju indekss S&P 500 pēc augusta rezultātiem palika uz vietas, galvenie Eiropas akciju indeksi pieauga vidēji par 1-2%. Visnozīmīgāko izaugsmi uzrādīja naftas ieguves kompāniju akcijas, jo naftas tirgū bija vērojama cenu stabilizācija. Mēneša pirmajā pusē naftas cenas pieauga par 16%, praktiski pilnībā kompensējot jūlija kritumu; to veicināja baumas par to, ka OPEC valstis varētu samazināt ražošanas kvotas, tādejādi sniedzot atbalstu tirgum. Tajā pašā laikā metalurģisko uzņēmumu akcijas gan ASV, gan Eiropā atradās zem pārdevēju spiediena. Tā kā notika kārtējā dzelzsrūdas cenas pazemināšanās, kā arī, ievērojot spēcīgo šī sektora izaugsmi iepriekšējos mēnešos, investori uzskatīja par pareizāku fiksēt peļņu. Cieta arī veselības aizsardzības un farmācijas sektors. ASV kārtējo reizi izcēlās skandāls par zāļu līdzekļu cenu veidošanās mehānismiem un radīja investoriem nemierpilnas pārdomas par farmācijas nozares uzņēmumu peļņu nākotnē, tādēļ daudzi tirgus dalībnieki uzskatīja par pareizāku atbrīvoties no šī sektora akcijām.

Eiropā ievērojami labāk nekā tirgus kopumā izskatījās banku sektors. Acīmredzamu iemeslu cenu augšanai nebija, tāpēc tā, visdrīzāk, bija tehniskas dabas – saistīta ar to, ka Eiropas banku akciju cenas atrodas ļoti zemos līmeņos.

Attīstības valstu akciju tirgi arī kopumā samazināja izaugsmes tempu. Pa šo mēnesi apkopotais attīstības valstu indekss MSCI EM pieauga par 2,3%, galvenokārt, pateicoties Ķīnas fondu tirgus izaugsmei par 5%.

Pagājušajā mēnesī ABLV Asset Management pārvaldītajos akciju fondos tika veiktas izlases veida pirkšanas operācijas. Globālajos fondos tika palielināta attīstības tirgu daļa, jo tie uzrāda labāku dinamiku, nekā attīstīto valstu tirgi, un, pēc mūsu domām, tiem piemīt tālākas izaugsmes potenciāls. Industriālajos fondos tika veikti ieguldījumi enerģētikas, celtniecības un farmācijas nozarēs. Kopumā, salīdzinoši augsta tiek saglabāta arī naudas līdzekļu daļa, jo mēs joprojām uzskatām, ka sakarā ar nozīmīgu izaugsmes faktoru neesamību turpina saglabāties visai augsts korekcijas risks.

Korporatīvo obligāciju un attīstības valstu obligāciju tirgi augustā turpināja demonstrēt pozitīvu dinamiku, pamatā, ignorējot negatīvus jaunumus. Naftas cenu atgūšanās un Anglijas Centrālās bankas lēmums samazināt bāzes likmi par 25 bāzes punktiem līdz 0,25%, vienlaikus uzsākot apjomos nelielu QE programmu (valsts obligāciju atpirkšana 60 miljardu mārciņu apjomā nākošo
6 mēnešu laikā) izraisīja kārtējos optimisma uzplūdus un veicināja cenu augšanu un spredu samazināšanos mēneša pirmajā pusē; pēc tam tirgus iegāja konsolidācijas fāzē. Cenu augšanas vilni piebremzēja FRS pārstāvji. Uzstājoties, viņi arvien biežāk sāka teikt, ka “sasniegtais ekonomikas izaugsmes temps ASV ir pietiekams tam, lai paaugstinātu likmi”. Galvenā tirgus dalībnieku uzmanība tika pievērsta FRS vadītājas Dženetas Jellenas runai banku simpozijā Džeksonhoulā 26. augustā, gaidot skaidrākus signālus par ASV monetāro politiku. Tomēr FRS vadītāja sev raksturīgajā manierē izvairījās no konkrētuma un atstāja regulatoram iespēju manevram nākamajās sēdēs, pasakot, ka “argumenti par labu likmju paaugstināšanai ir kļuvuši pārliecinošāki”, tomēr piebilstot, ka “FRS lēmumi vienmēr ir atkarīgi no tā, kādā mērā ienākošie dati turpina atbilst prognozētajiem”. Tirgus reakcija uz šādiem paziņojumiem bija ļoti atturīga, kas parāda investoru pārliecību par to, ka stingrāka monetārā politika tiks ieviesta ļoti lēni, un attīstīto valstu obligācijas ilgāku laiku atradīsies zemos ienesīguma līmeņos.

Pēc augusta rezultātiem visi ABLV Asset Management pārvaldībā esošie obligāciju fondi uzrādīja pozitīvu ienesīgumu – sākot no 1% un augstāk.

Īstermiņa perspektīvā mēs gaidām konsolidācijas turpināšanos korporatīvo obligāciju un attīstības valstu obligāciju tirgos pēc spēcīgas augšanas šī gada astoņos mēnešos. Kopaina saglabājas pozitīva, jo, neraugoties uz ienesīguma samazināšanos un spreda sašaurināšanos, obligāciju cenas un ienesīgums līdz dzēšanai saglabājas pietiekami pievilcīgi ilgtermiņa un vidēja termiņa investīcijām.

ABLV Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu ienesīgums uz 31.08.2016:

  kopš
2016. gada
sākuma
(YTD)
2015. gads1 2014. gads 2013. gads 2012. gads Kopš izveides
brīža (gada
izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi            
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund 10,72% 2,05% 2,75% -3,94% 15,63% 5,43%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund 9,48% 2,31% 1,83% 0,92% 15,88% 4,54%
Korporatīvo obligāciju fondi            
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund 9,20% 25,30% -16,58% 2,20% 17,96% 5,59%
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund 9,20% 13,78% -10,21% 7,00% - 5,35%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund 10,12% -1,58% 0,34% - - 3,25%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund 7,84% 1,47% 3,30% - - 5,02%
ABLV Emerging Markets Corporate
USD Bond Fund
9,60% 0,09% - - - 10,26%
Kopējā ienesīguma fondi            
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund 3,98% -7,07% - - - -2,20%
Akciju fondi            
ABLV Global USD Stock Index Fund -5,79% -6,78% -0,26% 10,24% 9,33% 0,20%
ABLV Global EUR Stock Index Fund -9,67% 0,86% 3,84% 3,26% 11,67% -1,54%
ABLV US Industry USD Equity Fund -2,63% -1,03% 6,95% - - 2,27%
ABLV European Industry EUR Equity Fund -7,52% 5,21% 2,09% - - -0,01%

1 Izņemot ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, kuriem ienesīgums tiek aprēķināts par fondu darbības periodu.

Papildu informācija pieejama ABLV Bank mājas lapā “ABLV Ieguldījumu fondi”.