Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 220218 un ABLV FXD EUR 220218 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 22. augusts, 16:32 / Ieguldījumi

2016. gada 22. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 220218 (LV0000801991) un ABLV FXD EUR 220218 (LV0000802007) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 220218 (ISIN LV0000801991):

  • Kupona periods: 22.02.2016 – 21.08.2016
  • Kupona izmaksas datums: 22.08.2016
  • Kupona likme: 1,85% gadā

ABLV FXD EUR 220218 (ISIN LV0000802007):

  • Kupona periods: 22.02.2016 – 21.08.2016
  • Kupona izmaksas datums: 22.08.2016
  • Kupona likme: 0,70% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.